Siirry suoraan sisältöön

Kansainvälinen liiketoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL10013-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Pertti Laitinen

Vastuuopettaja

Pertti Laitinen

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään yritysten kansainvälistymisen strategioihin, tekniikoihin ja kompetensseihin. Tutustutaan kansainvälistyvien ja kansainvälisesti toimivien yritysten käyttämiin toimintamalleihin ja kilpailukeinoihin. Kartoitetaan ja arvioidaan kansainvälistymisessä tarvittavia taitoja. Opitaan analysoimaan kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja riskejä. Opitaan mitä on eettinen ja vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä kaupassa. Harjoitellaan kansainvälisen logistiikan ja huolinnan perustyökalujen, kuten Incoterms 2020, käyttöä.

Sisältö

- Kansainvälistymisen suunnittelu ja strategiat
- Kansainvälistymisessä tarvittavat taidot
- Kansainvälisten markkinoiden analysointi
- Kansainvälistymiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta
- Etiikka ja vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä liiketoiminnassa
- Logistiikka ja huolinta kansainvälisessä kaupassa

Oppimateriaalit

Kurssin Moodlessa jaettava materiaali.
Kansainvälinen liiketoiminta -ja markkinointi. Vahvaselkä Irma.

Opetusmenetelmät

Kansainvälinen liiketoiminta kurssilla perehdytään yritysten kansainvälistymisen strategioihin, tekniikoihin ja kompetensseihin.
Tutkinnon kompenssit:
Liiketoiminta- ja projektiosaaminen, markkinointi- ja myyntiosaaminen, oikeudellinen osaaminen, eettinen osaaminen, kansainvälisyysosaaminen.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen yrityksen menestystekijänä.
Opiskelija osaa selvittää vientimarkkinoita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta.
Opiskelija osaa käynnistää vientitoiminnan erityisesti lähialueille (Pohjoismaat
Eurooppa), sekä kaukomarkkinoille (Amerikat ja Aasia. Sekä osaa hyödyntää vientitoimintaa tukevia verkostoja.
Keskeinen sisältö:
Kansainvälistymisen suunnittelu ja strategiat.
Kansainvälisen markkinoinnin ja myyntityön johtaminen.
Kansainvälisten jakelukanavien selvittäminen ja valinta.
Kansainvälistymisen edellytykset (kyvyt, resurssit ja analyysit.

Luennot, yksilötehtävät ja ryhmätehtävt.

Arviointiasteikko

H-5