Siirry suoraan sisältöön

Liike-elämän viestintä (4 op)

Toteutuksen tunnus: LL10012-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Minna Sarola

Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti liike-elämän vuorovaikutustilanteissa ja ottaa huomioon muut osallistujat. Opiskelija osaa viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti niin kirjallisesti kuin suullisesti. Opiskelija tietää verkkoviestinnän erityisominaisuudet ja osaa tuottaa luontevasti ja asianmukaisesti tekstejä verkkoympäristöissä. Opiskelija osaa antaa ja hyödyntää palautetta sekä arvioida viestintäosaamistaan.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
• viestintä käsitteenä ja viestinnän osa-alueet liike-elämässä
• perusliikekirjeet, esim. tarjous
• verkkoviestintä, verkkokirjoittaminen (blogiteksti) ja markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa
• kokous- ja neuvottelukäytänteet ja niiden asiakirjat.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä Monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu- ja Business Communication in English -opintojaksojen kanssa.