Siirry suoraan sisältöön

Business Communication in English (3 op)

Toteutuksen tunnus: LL10010-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kirsi-Marja Toivanen
  • Hanna Ronkainen

Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät

  • LLAS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson hyväksytysti osaat kuvata omaa osaamistasi, kertoa työkokemuksestasi ja urasuunnitelmistasi ja laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja englannin kielellä. Pystyt ymmärtämään alan tekstejä, keskustelemaan yritystoiminnasta ja esittelemään jonkin itselle tutun yrityksen suullisesti ja kirjallisesti. Osaat toimia keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa ammatillisesti ja tehokkaasti. Ymmärrät, miten eri viestintäkanavat vaikuttavat kielelliseen ilmaisuun.

Sisältö

Opiskelu ja työura, hakukirje ja CV
Yrityksen ja sen toimintaympäristön esittely
Puhelin-, sähköposti- ja monikanavainen viestintä
Perusliikekirjeet (tarjouspyyntö ja tarjous)

Oppimateriaalit

Niskanen, T., Vetter, J. & Urbom, R. 2015 (tai uudempi). Business Express. Helsinki: Sanoma Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on neljä kasvkkaista lähitapaamista ja viikottaiset verkkotunnit erityisesti suullisen yritysviestinnän harjoittelua varten. Lisäksi opintojaksoon kuuluu kirjallisia oppimistehtäviä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, jolla on työssä hankittua osaamista englanninkielisessä yritysviestinnässä, voi suorittaa opintojakson ns. AHOT osaamisen näytön kautta. Näyttömahdollisuudesta ja -tavoista tulee sopia opettajan kanssa ennen opintojakson alkua. Näyttö sisältää aina sekä kirjallisen että suullisen kieli- ja viestintätaidon osiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on n. 20 tuntia aikataulutettuja tapaamisia kampuksella ja verkossa. Viikottaisten tapaamisten lisäksi opiskelu edellyttää itseopiskelutehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista pari- ja ryhmätöihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy seuraavasti:

Pakolliset kirjalliset tehtävät 20%: hakemus ja CV + tiedustelu ja tarjous
Pakolliset suulliset tehtävät 20%: työpaikkahaastattelu ja yritysesittely
Kirjallinen koe 40%
Jatkuva näyttö osaamisen kehittymisestä 20% (sisältää aktiivisen osallistumisen etä- ja lähituntien työskentelyyn ja Moodlessa olevien harjoitustehtävien tekemiseen

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut pakollisia tehtäviä tai tehtävät eivät vastaa annettuja ohjeita. Opiskelija ei pysty osoittamaan riittävää liike-elämän englanninkielen taitoa ja viestinnällistä osaamista kirjallisessa kokeessa (tentin kokonaispistemäärä jää alle 50%)

Lisätiedot

Tämän opintojakson lisäksi opiskelijan on valittava yksi liiketalousalan 3 op:n englannin TOP-opinto. Vaihtoehdot ovat Marketing Communication in English, English for Accounting and Finance tai English for Business Law.