Siirry suoraan sisältöön

Business Communication in English (3 op)

Toteutuksen tunnus: LL10010-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kirsi-Marja Toivanen
  • Hanna Ronkainen

Vastuuopettaja

Kirsi-Marja Toivanen

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Suoritettuasi opintojakson hyväksytysti osaat kuvata omaa osaamistasi, kertoa työkokemuksestasi ja urasuunnitelmistasi ja laatia työnhakuun liittyviä asiakirjoja englannin kielellä. Pystyt ymmärtämään alan tekstejä, keskustelemaan yritystoiminnasta ja esittelemään jonkin itselle tutun yrityksen suullisesti ja kirjallisesti. Osaat toimia keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa ammatillisesti ja tehokkaasti. Ymmärrät, miten eri viestintäkanavat vaikuttavat kielelliseen ilmaisuun.

Sisältö

Opiskelu ja työura, hakukirje ja CV
Yrityksen ja sen toimintaympäristön esittely
Puhelin-, sähköposti- ja monikanavainen viestintä
Perusliikekirjeet (tarjouspyyntö ja tarjous)

Oppimateriaalit

Niskanen, T., Vetter, J. & Urbom, R. 2015 (tai uudempi). Business Express. Helsinki: Sanoma Pro.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, jolla on työssä hankittua osaamista englanninkielisessä yritysviestinnässä, voi suorittaa opintojakson ns. AHOT osaamisen näytön kautta. Näyttömahdollisuudesta ja -tavoista tulee sopia opettajan kanssa ennen opintojakson alkua. Näyttö sisältää aina sekä kirjallisen että suullisen kieli- ja viestintätaidon osiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla on 28 tuntia aikataulutettuja tapaamisia kampuksella. Viikottaisten tapaamisten lisäksi opiskelu edellyttää itseopiskelutehtävien tekemistä ja aktiivista osallistumista pari- ja ryhmätöihin.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Tämän opintojakson lisäksi opiskelijan on valittava yksi liiketalousalan 3 op:n englannin TOP-opinto. Vaihtoehdot ovat Marketing Communication in English, English for Accounting and Finance tai English for Business Law.