Siirry suoraan sisältöön

Juridiikan perusteet (2 op)

Toteutuksen tunnus: LL10007-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 25.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Anitta Kurki

Vastuuopettaja

Anitta Kurki

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija:
- osaa kertoa mitä on oikeus ja mikä on sen merkitys yhteiskunnassa
- ymmärtää sopimusoikeuden keskeiset periaatteet ja käsitteet
- ymmärtää valtuutuksen merkityksen sopimuksen teossa
-osaa soveltaa opittuja tietoja esimerkkitilanteisiin
 

Sisältö

- Oikeusjärjestyksen peruskysymykset ja oikeustieteen peruskäsitteet
- Sopimusoikeus ja edustus

Oppimateriaalit

Suojanen, Kalevi, ym.: Lakiopas – Juridiikan perusteet. Painos 2015.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset pienryhmissä 12 h.
Itsenäinen työskentely 40 h.
Tentti 2 h.
Yhteensä 54 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.