Siirry suoraan sisältöön

Talousmatematiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL10005-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jani Kangas

Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ryhmät

  • LLAS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa. Osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia, ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- prosenttilaskenta, arvonlisävero
- katetuottolaskenta
- funktioiden käyttö talouselämässä
- indeksit sekä rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat tekijät
- valuutat
- korkolaskenta
- jaksolliset suoritukset

Oppimateriaalit

Liike-elämän matematiikka
Pirjo Saaranen, Eliisa Kolttola, Jarmo Pösö
13. uudistettu painos

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keskimääräisen opiskelijan kokonaistyömäärä on 133 h, joka koostuu lähitunneista, ac-luennoista ja harjoituksista, itsenäisestä työstä ja loppukokeesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu loppukokeeseen

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä talousmatematiikan käsitteitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia talousmatematiikan ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää talousmatematematiikan termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikan osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.