Siirry suoraan sisältöön

Talousmatematiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LL10005-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Johanna Luostarinen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa. Osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia, ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- prosenttilaskenta, arvonlisävero
- katetuottolaskenta
- funktioiden käyttö talouselämässä
- indeksit sekä rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat tekijät
- valuutat
- korkolaskenta
- jaksolliset suoritukset

Oppimateriaalit

Saaranen P., Kolttola E. & Pösö J.: Liike-elämän matematiikka (EDITA), 13. uudistettu painos 2022, ISBN 978-951-37-8620-5

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoa on mahdollisuus uusia kaksi kertaa EXAM-tenttijärjestelmässä 16.1. - 31.5.2023 välisenä aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus (luennot ja harjoitukset) 56 h, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät 73 h, kokeet 4 h. Yhteensä 133 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

kaksi välikoetta tai yksi loppukoe

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan (1-2) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia talousmatematiikan ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän arvosanan (3-4) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän arvosanan (5) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää talousmatematematiikan termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikan osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.