Siirry suoraan sisältöön

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: LL10002-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Heiskanen
  • Sanna Turunen

Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät

  • LLNS22
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ohjauksen opintojaksot koostuvat neljästä itsenäisestä osa-opintojaksosta; Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op, Urasuunnittelu 1 op, Oman osaamisen markkinointi 1 op, Kohti työelämää 1op .
Osa-opintojaksoilla opiskelija saa tietoa, neuvoja ja ohjausta opintojensa suunnittelun tueksi. Opiskelija oppii arvioimaan tietojen, taitojen osaamisensa kehittymistä. Opintojakso tukee opiskelijan yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessa ja työssä sekä päätöksenteko- ja urahallintataitojen kehittymistä. Opiskelija oppii myös noudattamaan yleisiä työelämän käytäntöjä ja tutustuu työelämän pelisääntöihin.

Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op
- osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä
- tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat
- tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä
- tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut
- kannat vastuuta omasta opiskelukyvystä, opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta
- ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä
- tunnet Karelia ammattikorkeakoulun tutkintosäännön
- tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt
- otat vastuuta omista opinnoistasi ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) pitämisestä ajan tasalla
- huolehdit omasta opiskelukyvystäsi
- tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä

Sisältö

-opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
- tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, TUUDO, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet.
- opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
- tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
- kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
- henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
- opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
- opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
- opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa
- itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
- tulokeskustelu

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet:

- osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä
- tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat
- tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä
- tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut
- kannat vastuuta omasta opiskelukyvystä, opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta
- ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä
- tunnet Karelia ammattikorkeakoulun tutkintosäännön
- tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt
- otat vastuuta omista opinnoistasi ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) pitämisestä ajan tasalla
- huolehdit omasta opiskelukyvystäsi
- tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä

Keskeinen sisältö:
- opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
- tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, TUUDO, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet.
- opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
- tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
- kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
- henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
- opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
- opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
- opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa
- itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
- tulokeskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = n. 54 opiskelijan työtuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Aktiivinen osallistuminen opintojakson oppitunneille
- Oppimistehtävien toteuttaminen tehtävänannon mukaisesti
- Oppimistehtävien palauttaminen annetussa aikataulussa

Hylätty:
- Opiskelija ei osallistu opetukseen
- Oppimistehtävät eivät ole laadittu tehtävänannon mukaisesti
- Oppimistehtävien palauttaminen myöhässä/tekemättä jättäminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty