Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot (3 op)

Toteutuksen tunnus: KY10025-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Y-akatemia (YAO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

  • Y-Akatemia

Opettaja

  • Daniel Bågeberg
  • Martha Balerina
  • Harri Mielonen
  • Riikka Räsänen

Vastuuopettaja

Martha Balerina

Ryhmät

  • KYAK23H
    Y-Akatemia, kevät, 2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää eri tutkimusmenetelmien soveltamisalat sekä niiden heikkoudet ja vahvuudet. Opiskelija tunnistaa käytetyt tutkimusmenetelmät ja osaa arvioida niiden soveltamista. Opiskelija osaa valita omiin tarpeisiinsa soveltuvia tutkimusmenetelmiä ja tietää, miten niitä voi soveltaa erityisesti oman opinnäytteen suhteen. Opiskelija tietää, mitä ovat perustutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistoiminta. Opiskelija osaa selittää tilastollisen päättelyn periaatteet ja osaa hyödyntää oman alansa tilastotietoja. Opiskelija tietää kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen erot sekä niihin liittyvät erilaiset päättelyn suunnat. Opiskelija osaa hakea oman alansa tutkimustietoa tietyn tehtävän ratkaisemiseksi. Opiskelija tunnistaa asiatyylisen tekstin ja osaa tuottaa sitä omissa raporteissaan. Opiskelija tietää tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet sekä sen, miksi niitä tarvitaan.

Sisältö

Opiskelija hankkii tietoa opintojakson teemasta ja osallistuu opinnäytetyön menetelmät verkkokurssille.

Opetusmenetelmät

Opiskelija ymmärtää eri tutkimusmenetelmien soveltamisalat sekä niiden heikkoudet ja vahvuudet. Opiskelija tunnistaa käytetyt tutkimusmenetelmät ja osaa arvioida niiden soveltamista. Opiskelija osaa valita omiin tarpeisiinsa soveltuvia tutkimusmenetelmiä ja tietää, miten niitä voi soveltaa erityisesti oman opinnäytteen suhteen. Opiskelija tietää, mitä ovat perustutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistoiminta. Opiskelija osaa selittää tilastollisen päättelyn periaatteet ja osaa hyödyntää oman alansa tilastotietoja. Opiskelija tietää kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen erot sekä niihin liittyvät erilaiset päättelyn suunnat. Opiskelija osaa hakea oman alansa tutkimustietoa tietyn tehtävän ratkaisemiseksi. Opiskelija tunnistaa asiatyylisen tekstin ja osaa tuottaa sitä omissa raporteissaan. Opiskelija tietää tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet sekä sen, miksi niitä tarvitaan. Opiskelija hankkii tietoa opintojakson teemasta ja osallistuu opinnäytetyön menetelmät verkkokurssille.

Arviointiasteikko

H-5