Siirry suoraan sisältöön

Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään (1 op)

Toteutuksen tunnus: KP10040-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.06.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

  • Avoimen AMK:n opinnot
  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Niina Pennanen

Vastuuopettaja

Niina Pennanen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

  • KAKS23
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Tavoitteena tunnistaa omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Löytää uusia vaihtoehtoja henkilökohtaiseen urasuunnitteluun. Kirkastaa omat uratavoitteet.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan omiin vahvuuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Perehdytään erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin, jotka vievät kohti omaa uraa. Selvitetään työelämän vaatimuksia itseä kiinnostavilla aloilla. Perehdytään valintojemme taustalla oleviin tekijöihin. Miten esimerkiksi arvot ja elämäntilanne näkyvät urasuunnittelussamme? Opintojaksolla saadaan työkaluja eri vaihtoehtojen puntarointiin ja valintojen tekemiseen.

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Opetusmenetelmät

Opiskelija perehtyy itsenäisesti materiaaliin ja tekee niihin liittyviä tehtäviä. Opintojaksolla on yksi palautettava ja arvioitava tehtävä, joka perustuu opintojakson aihepiireihin perehtymiseen ja opintojakson aikana tapahtuneeseen oppimiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 1 op, joka on 27 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan palautettavan tehtävän perusteella hyväksytty/hylätty. Tehtävä perustuu opitun asian reflektioon.