Siirry suoraan sisältöön

Venäjän jatko (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP10032-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Degree Programme in International Business
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management
 • Täydentävän osaamisen opinnot

Opettaja

 • Janne Häyrinen
 • Riitta Hyttinen

Vastuuopettaja

Riitta Hyttinen

Ryhmät

 • LBNS22
  Tradenomi (BBA), International Business, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022
 • IINS22
  Insinööri (AMK), Industrial Management, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi selviydyt yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä työntekijänä että matkailijana/ asiakkaana:
- puhuttelet kohteliaasti, käytät kielikulttuurin mukaista asiallista kieltä
- kysyt ja kerrot tarpeistasi ja toiveistasi
- kuvailet lyhyesti palveluita ja tuotteita
- vastaat asiointitilanteissa yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
- kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: lyhyen kuvauksen itsestäsi ja harrastuksistasi sekä mieltymyksistäsi, kuvauksen palveluista, ruokalistan, pienen matkaohjelman
- ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
- ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista lyhyistä asiointilanteista.

Sisältö

Opiskelet ja opit venäjää sekä lähiopetustunneilla että itsenäisesti työskennellen. Lähiopetustunneilla simuloit pieniä asiointitilanteita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäisesti. Tehtävillä vahvistat sekä puhumisen että kuullunymmärtämisen taitoja.

Lähiopiskelun lisäksi suoritat viikoittain lukemis-, kirjoittamis- ja tiedonhakutehtäviä, joissa sovellat lähiopiskelussa hankittuja taitoja. Pohdit myös omaa opiskeluasi ja oppimistasi.

Viestintätilanteet
- Itsestä kertominen: harrastukset, käyntikohteet, mieltymykset, omistaminen, mennyt/nykyinen/ tuleva tekeminen
- Tien neuvominen kartan avulla
- Palvelujen sijainti, aukiolot ja kuvailu-julkinen liikenne ja liikkuminen: meneminen, käyminen, lähteminen
- Puhelinkieltä (perusfraaseja)-säästä kertominen
- Ostostilanteet: lippukassalla ja lahjaostoksilla
- Ajanmääreet ja juhlakulttuuri: viikonpäivät, kuukaudet, päivämäärät, suomalaisten ja venäläisten juhlapäivät
- Ruokailu- ja ravintolatilanteet
- Numerot -1000
- Venäläisen viestintäkulttuurin piirteitä: sinuttelu/teitittely, puhuttelu ja nimien käyttö

Rakenteet
- Yksikön akkusatiivi (elolliset ja elottomat subst. ja pers. pron)
- Adjektiivien komparatiivi ja superlatiivi
- Substantiivien ja adjektiivien monikko
- Modaalisuus: voi/ saa; ei voi/saa
- Yksikön genetiivit (subst. yksikkö sekä pers.pron.)
- Järjestysluvut (nominatiivi)
- Verbien preteriti (mennyt aika) ja (liitto)futuuri
- Instrumentaali (subst. yksikkö sekä pers.pron.)

Oppimateriaalit

Alestalo, M. 2020. Kafe Piter 1 — venäjää taitotasolle A1. Helsinki: Finn Lectura. (Huom! Vain uusi painos käy kurssille)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työskentelyä oppitunneilla, testejä ja palautetta n. 55 tuntia. Ohjattua ja itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella n. 80 tuntia; perehtymistä materiaaliin, kertaamista, tiedonhankintaa ja valmistautumista testeihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kolme kirjallista tenttiä yht. 60%,
suullinen testi 20%,
ns. pitkä näyttö 20%.

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista työskentelyyn, etätehtävien suorittamista sekä kirjallisten tenttien ja suullisen paritestin läpäisemistä.