Siirry suoraan sisältöön

Svensk klinik - Rautalankaruotsia (3 op)

Toteutuksen tunnus: KP10030-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 500

Koulutus

  • Täydentävän osaamisen opinnot

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin, osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja hallitsee perussanaston.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta aikaisempiin ruotsin kielen opintoihin. Opiskelu edellyttää peruskoulussa ja lukiossa/ammattillisessa oppilaitoksessa suoritettuja ruotsin opintoja.

Sisältö

- Opintojaksolla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa
- Opiskelu tapahtuu itseopiskeluna Moodlessa

Aika ja paikka

Itsenäinen verkko-opiskelu Karelia ammattikorkeakoulun Moodle-ympäristössä. Opiskelija saa Moodle-linkin ja kurssiavaimen hieman ennen opintojen alkua antamaansa koulun sähköpostiin ja opintojaksoa voi ryhtyä tekemään opintojakson alkamispäivämäärästä alkaen.

Oppimateriaalit

Svensk klinik - Rautalankaruotsi opintojaksolla oleva materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kertausta aikaisempiin ruotsin kielen opintoihin. Opintojakso EI OLE alkeiskurssi, joten se ei sovi kielen opiskelun aloittaville.

Opiskelu edellyttää peruskoulussa ja lukiossa/ammattillisessa oppilaitoksessa suoritettuja ruotsin opintoja. Opiskelu tapahtuu Moodlessa automaattisesti ohjattuna itseopiskeluna. Ohjeistus opintojaksolla on suomenkielinen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävät on rakennettu tenttimuotoon, jolloin opiskelija etenee opintojaksolla tentti kerrallaan. Opiskelija ei pääse etenemään seuraavaan osioon, ennen kuin edellisen osion tentti on hyväksytysti suoritettu, eli saanut vähintään 60% oikein. Kun opiskelija on saanut viimeisen tentin suoritettua ja antanut opintojaksopalautteen, opintojakso on suoritettu. Vasta sen jälkeen opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän. Opintojakso on suoritettava annetun opiskeluajan puitteissa mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelija tarvitsee lähiopetusta, opettajajohtoista opetusta verkossa tai alkeistason opetusta, tämä ei ole silloin sopiva opintojakso. Suosittelemme tällöin Joensuun erilaiset oppijat ry:n Jättekiva - ruotsin kertauskurssia. Vaihtoehtoisia opintojaksoja löytyy myös Campusonlinen valikoimasta muista ammattikorkeakouluista tai vapaaopistojen tarjonnasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kannattaa aloittaa opintojakson suorittaminen heti, kun opintojakso avautuu ja ajoittaa opintojaksoon käytettävä aika omaan kalenteriin. Huom! Aloittamispäivä ei tule näkyviin opiskeljan kalenteriin tai lukujärjestykseen, vaan tieto tulee hänen ilmoittautuessa antamaansa sähköpostiin. Kolmen opintopisteen opiskelu tarkoittaa noin 81 tunnin työmäärää, mutta lähtötasosta riippuen aikaa voi mennä enemmän tai vähemmän.

Opiskelija saa opintojakson aikana Moodlen antamaa automaattista palautetta tehdyistä tehtävistä ja tietoa etenemisestään.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso etenee tehtävä kerrallaan, jotka ovat laadittu tenttimuotoon. Opiskelijan on saatava tenteistä vähintään 60% oikein, jotta seuraava osio tai tehtävä avautuu. Kun viimeinen tentti on suoritettu ja opintojaksopalaute on annettu, opintojakso on suoritettu.

Sisällön jaksotus

Lähtötasotesti
2. Oppimisen taidot ja niiden kehittäminen
3. Sanakirjat ja kielioppitermit
4. Hur uttalar jag svenska?
5. Vad heter du? Var bor du?
6. Var bor du?
7. Vad studerar du?
8. Vilka hobbyer har du?
9. Hur går det?
10. Vad ska du göra på sommaren?
Opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson itsenäinen suorittaminen edellyttää, että sinulla on aikaisempia opintoja ja tarvitset vain kertausta. Se edellyttää sinulta myös kurinalaisuutta, itsesi johtamisen ja ajanhallinnan taitoja. Jotta opintojakson saa suoritettua ajoissa, kannattaa tehdä kalenterivaraukset itselleen opiskelua varten ja pitää niistä kiinni. Opiskelu kannattaa aloittaa heti opintojakson auettua. Kolmen opintopisteen opiskelu tarkoittaa keskimäärin 81 tunnin työmäärää, mutta lähtötasosta riippuen aikaa voi mennä enemmän tai vähemmän.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut kaikki tentit ja antanut opintojaksopalautteen. Kaikista tenteistä on saatava vähintään 60% oikein. Opintojakso on suoritettava annetun opiskeluajan puitteissa.