Siirry suoraan sisältöön

English Refresher (3 op)

Toteutuksen tunnus: KP10028-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 25.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

20 - 400

Koulutus

 • Täydentävän osaamisen opinnot

Opettaja

 • Heidi Vartiainen
 • Sanna Lötjönen

Vastuuopettaja

Sanna Lötjönen

Ryhmät

 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Osaat englannin kieliopin perusteet ja perussanaston. Kykenet kirjoittamaan lyhyitä tekstejä englanniksi. Pystyt osallistumaan ammattikorkeakoulun englannin opintojaksoille.

Sisältö

- Englannin peruskielioppi: verbien aikamuodot, substantiivin määräinen/epämääräinen muoto, prepositiot, konjunktiot, adjektiivien vertailu
- Keskeiset viestintätilanteet
- Englannin perussanasto

Aika ja paikka

Kurssi toteutetaan Moodle oppimisympäristössä kolme kertaa lukuvuoden aikana.
Linkki ja avain oppimisympäristöön lähetetään opiskelijoille ennen kurssin alkamista.
Arvioinnit tutkintosäännön mukaisesti.
Kurssin Moodle-ympäristöön on kirjauduttava viimeistään viikko kurssin alkamisesta.
Tämän jälkeen kurssia ei voi enää aloittaa.

Oppimateriaalit

Moodlessa

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi ennen alakohtaisia englannin opintoja.

Opiskelija
kertaa englannin kielen sanastoa ja keskeisiä rakenteita itsenäisesti.
pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

Keskeinen sisältö
- englannin peruskielioppi: verbien aikamuodot, substantiivin määräinen/epämääräinen muoto, prepositiot, konjunktiot, adjektiivien vertailu
- keskeiset viestintätilanteet
- englannin perussanasto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi on 3 opintopisteen laajuinen ja vastaa 80 h opiskelijan työtä. Opintojakson suorittaminen kannattaa aloittaa heti opintojakson avauduttua. Opintojaksoon käytettävä aika kannattaa aikatauluttaa ja merkitä omaan kalenteriin. Opintojaksolla ei ole opettajajohtoisia oppitunteja.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso etenee tehtävä kerrallaan ja tehtävät on suoritettava hyväksytysti, jotta seuraava osio tai tehtävä avautuu. Kun viimeinen viimeinen tehtävä on suoritettu ja opintojaksopalaute annettu, opintojakso on läpäisty.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä kurssi on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja vaatii aktiivista osallistumista verkossa.
Englanniksi
This course is based on independent and self-paced studying and requires active participation online.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut kaikki pakolliset tehtävät ja verkkotentit.