Siirry suoraan sisältöön

Ranskan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP10015-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Degree Programme in International Business
  • Liiketalouden koulutus
  • Degree Programme in Industrial Management

Opettaja

  • Sanna Lötjönen

Vastuuopettaja

Sanna Lötjönen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa ranskaa. Osaat soveltaa suullisesti ja kirjallisesti oppimaasi sanastoa ja rakenteita omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asiointitilanteissa. Osaat käyttää ranskan kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä. Ymmärrät yksinkertaisia kirjallisia viestejä opintojakson aiheista sekä ydinsisällön selkeistä yksinkertaisista kuulutuksista tai keskusteluista.

Sisältö

- Ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
- Henkilötiedot: itsensä ja toisten esittely
- Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, hinta
- Ravintolassa/kahvilassa asioiminen ja pikkuostosten tekeminen
- Oman opiskelun ja oppimisen pohdintaa

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, iltaopetus.
3.10.2022 alkaen, maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.15-17.45

Oppimateriaalit

Parfait 1 - Ranskaa aikuisille (Martikainen ja Mäkelä)
Opettajan tarjoamat materiaalit

Opetusmenetelmät

Osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa ranskaa.Osaat soveltaa suullisesti ja kirjallisesti oppimaasi sanastoa ja rakenteita omassa viestinnässään tutustumis- ja asiointitilanteissa. Osaat käyttää ranskan kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä. Ymmärrät yksinkertaisia kirjallisia viestejä opintojakson aiheista sekä ydinsisällön selkeistä yksinkertaisista kuulutuksista tai keskusteluista.

Keskeisiä sisältöjä:
Ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen
Henkilötiedot: itsensä ja toisten esittely
Palveluiden ja tuotteiden tiedusteleminen ja kuvaaminen: saatavuus, sijainti, aukioloajat, ominaisuudet, hinta
Ravintolassa/kahvilassa asioiminen ja pikkuostosten tekeminen
Oman opiskelun ja oppimisen pohdintaa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen koe kurssin lopussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h

Arviointiasteikko

H-5