Siirry suoraan sisältöön

Saksan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP10009-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Degree Programme in International Business
 • Liiketalouden koulutus
 • Degree Programme in Industrial Management
 • Täydentävän osaamisen opinnot

Opettaja

 • Kaija Sankila

Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät

 • LBNS22
  Tradenomi (BBA), International Business, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • LLNS22
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2022
 • IINS22
  Insinööri (AMK), Industrial Management, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi olet omaksunut vastuullisen roolin niin oman osaamisesi kehittämisessä kuin luotettavana oppimisyhteisön jäsenenä. Et pelkää virheiden tekemistä ja uskallat kysyä, jos et tiedä tai ymmärrä. Olet kehittänyt päättely- ja ongelmanratkaisutaitojasi ja löytänyt itsellesi tehokkaat tavat saavuttaa annetut tavoitteet.

Saksan perusteiden opintojakson jälkeen osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa.Ymmärrät lyhyitä suullisia ja kirjallisia lauseita ja ohjeita, joissa on tuttu aihepiiri.Osaat soveltaa oppimaasi sanastoa ja rakenteita suullisesti ja kirjallisesti omassa viestinnässäsi tutustumis- ja asioimistilanteissa. Osaat viestiessäsi käyttää kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä ja tarvittavia rakenteita. Tunnet perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuureista. Osaat pohtia työelämälähtöisesti omaa kielenoppimistasi kielitaidon jatkuvan kehittämisen näkökulmasta.

Sisältö

- Ääntämisen periaatteet
- Esittelyt
- Henkilötietojen kysyminen ja niistä kertominen: nimi, kansallisuus, ammatti, opinnot, perhe, harrastukset
- Kahvilassa/ravintolassa asioiminen
- Ostosten tekeminen
- Artikkelit
- Kysymys ja väitelauseet
- Persoonapronominit
- Preesens
- Akkusatiivi
- Omistuspronominit
- Modaaliapuverbit
- Lukusanat/järjestysluvut
- Aakkoset
- Värit
- Kellonajat

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Netzwerk neu A1.1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. ISBN:978-3-12-607154-3 (esim Ad libris)
tai digikirja Netzwerk neu A1.1 - Digitale Ausgabe mit LMS (Kursbuch und Audios/Videos)
NP00860715401
suoraan kustantajan sivuilta
https://www.klett-sprachen.de/netzwerk-neu/r-1/605#reiter=titel
Verkkokielioppi Pedanet ohjeet kirjan hankkimiseen kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta (n. 50t + suullisen näytön tentit) tiistaisin ja torstaisin, päivätoteutus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi Moodletenttiä opintojakson aikana (arvioidut tenttiajat vko 44-45 ja vko 50-51).
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tenttipäivästä EXAMissa
2. tenttiin ei voi osallistua, jos ensimmäinen ei ole hyväksytysti suoritettuna.
Tentteihin osallistumisen edellytys on Moodle-tehtävien hyväksytty suoritus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa osaamisen näytön kautta, jos opiskelijalla on aiempia saksan opintoja.
Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (kaija.sankila@karelia.fi), jolloin yksityiskohdista sovitaan yhdessä. Kerro, miten ja missä olet opiskellut/ oppinut saksaa ja liitä viestiisi mahdolliset todistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opiskelijan koko työmäärä 5op= n. 125t
lähitunnit ja suulliset näytöt n. 55t
ohjatut itseopiskelutehtävät n. 50t
itseopiskelu n. 20t

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja jatkuva näyttö
- moodletehtävät
- 2 tenttiä, (hyväksytyn raja 50%=1)
- suulliset näytöt
- työelämätaidot

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttisuoritukset 50-60%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 50-60%, suulliset näytöt osoittavat valmistautumista ja viestintä on ymmärrettävää A1.1-tasolla. Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on asiallista ja tavoitteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttisuoritukset 70-80%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 70-80%, suulliset näytöt osoittavat hyvää valmistautumista ja viestintä on melko sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on hyvää ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen omaa kehittyvää kielitaitoa A1.1-tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttisuoritukset 80-90%, Moodle-tehtävät tehtyinä tasolla 80-90%, suulliset näytöt osoittavat erittäin hyvää valmistautumista ja viestintä on sujuvaa ja luontevaa.
Jatkuva näyttö ja työskentely tunneilla on erinomaista ja sitoutunutta, annetut tehtävät on tehty ajallaan osoittaen opitun kielitaidon soveltavaa käyttöä A1.1-tasolla.