Siirry suoraan sisältöön

Urheiluakatemiavalmennus 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP10005-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Täydentävänosaamisen opinnot (TAYO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

1 - 20

Koulutus

  • Täydentävän osaamisen opinnot

Opettaja

  • Marjo Nenonen

Vastuuopettaja

Marjo Nenonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa menestyksellisesti kahta uraa koskevia suunnitelmiaan. Hän tunnistaa urheilu-uran tuottaman osaamisen ja osaa peilata sen hyötyjä elämän muille osa-alueille. Opiskelija osaa hyödyntää akatemian valmennusta ja tukipalveluja omaa kehittymistään parhaiten hyödyttävällä tavalla. Hän osaa hyödyntää urheiluverkoston luomia mahdollisuuksia osana opinnäyteprosessia sekä työharjoitteluja sekä tunnistaa omat mahdollisuutensa valmistumisen jälkeisessä työelämään sijoittumisessa (ml. urheilu-ura). Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa kehittymistään ammatillisesti ja urheilijana sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa antaa rakentavaa palautetta ja osallistuu aktiivisesti urheiluakatemian ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen.

Sisältö

- kahden uran tekemiseen liittyvien suunnitelmien (HOPS/HOVS) päivittäminen
- Urheiluakatemiaverkosto urheilevan opiskelijan ja uraohjauksen tukena
- oppilaitoksen ja urheiluakatemian tuki 2 uran tavoitteiden suuntaisen toiminnan toteuttamisessa
- akatemiavalmennus ja tukipalvelut oman suorituspotentiaalin lisääjänä
- urheilun tuottamien työelämäkontaktien, opinnäytetyön toimeksiantojen tms. hyödyntäminen osana opintoja
- oman urheilijana kehittymisen arviointipalautteen antaminen ja urheilijakyselyyn vastaaminen
- oman ammatillisen ja urheiluosaamisen näkyväksi tekeminen (portfolio, CV)

Arviointiasteikko

H-5