Siirry suoraan sisältöön

VIP-toiminta (3 op)

Toteutuksen tunnus: KP10001-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Karelia yhteiset

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Leena Hiltunen
  • Päivi Laakkonen

Vastuuopettaja

Päivi Laakkonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa omalla toiminnallaan tukea opiskelu- ja työhyvinvointia sekä osaa luokan luottamushenkilönä. Osaa havainnoida ja tukea sujuvaa oppimista osana korkeakoulun hyvinvointiverkostoa. Osaa hyödyntää yhteistyötaitojaan ja edistää ryhmän yhteisöllisyyttä. Osaa tunnistaa erilaisia pulmia yksilö- ja ryhmätasolla sekä tietää kenen puoleen kääntyä kyseisissä tilanteissa.

Sisältö

Ryhmän luottamushenkilönä toimiminen Ryhmän kohdistuvien epäkohtien havainnointi ja niihin puuttuminen sekä kanssa opiskelijoiden tukeminen Säännöllinen yhteydenpito tutoropettajaan ja tiedottaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koulutukset (33h), Yhteensä 81 työtuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

- Opiskelijan aktiivisuus vastuutehtävässään
- Osallistuminen VIP-koulutuksiin (läsnäolovaatimus 70% ja osallistuminen yksi päiväiseen orientaatiokoulutukseen).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty