Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistöautomaation tietoturva ja tietosuoja (1 op)

Toteutuksen tunnus: IT10055-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.08.2023 - 28.04.2024

Ajoitus

18.09.2023 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 1000

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Talotekniikan koulutus

Opettaja

 • Ossi Laakkonen

Vastuuopettaja

Ossi Laakkonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää:
- Tietoturvan peruskäsitteet
- Tietosuojan peruskäsitteet
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän peruskäsitteet ja yleisen rakenteen
- Miten tietoturva liittyy kiinteistöautomaatioon
- Miten tietoturva hoidetaan kiinteistöautomaatiossa
- Mitä tietosuojan alaista tietoa kiinteistöautomaatioon liittyy


Opiskelija osaa:
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän eri osien tietoturvaratkaisut
- Erottaa kiinteistötiedosta tietosuojan alaiset osat

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt tietoturvan ja tietosuojan perusteisiin. Lisäksi saat perustiedot kiinteistöjen automaatiojärjestelmistä sekä niihin liittyvistä tietoturva- ja tietosuojaratkaisuista.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä jokaisen moduulin jälkeen. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi. Opintojakson läpäistäksesi sinun tulee läpäistä jokaisen moduulin testi sekä lopputentti, joka sisältää kysymyksiä jokaisesta moduulista.

Aika ja paikka

Verkkokurssi, jonka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdyt tietoturvan ja tietosuojan perusteisiin. Lisäksi saat perustiedot kiinteistöjen automaatiojärjestelmistä sekä niihin liittyvistä tietoturva- ja tietosuojaratkaisuista.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä jokaisen moduulin jälkeen. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi. Opintojakson läpäistäksesi sinun tulee läpäistä jokaisen moduulin testi sekä lopputentti, joka sisältää kysymyksiä jokaisesta moduulista.

Opintojakson oppimistavoitteet ovat.

Opiskelija ymmärtää:
- Tietoturvan peruskäsitteet
- Tietosuojan peruskäsitteet
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän peruskäsitteet ja yleisen rakenteen
- Miten tietoturva liittyy kiinteistöautomaatioon
- Miten tietoturva hoidetaan kiinteistöautomaatiossa
- Mitä tietosuojan alaista tietoa kiinteistöautomaatioon liittyy


Opiskelija osaa:
- Kiinteistöautomaatiojärjestelmän eri osien tietoturvaratkaisut
- Erottaa kiinteistötiedosta tietosuojan alaiset osat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista testeillä, jotka voit tehdä oman aikataulun mukaisesti. Jokaisen moduulin jälkeen on testi, jonka läpäisy on vaatimuksena seuraavaan moduuliin pääsylle. Lopputentti aukeaa viimeisen moduulin testin läpäisyn jälkeen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 1op = 27h opiskelijan työtä. Tämä 27 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opintojakson materiaaliin tutustuminen.
Moduulien testien läpäisy hyväksytysti.
Lopputentin läpäisy hyväksytysti.

Hylätty:
Yksi tai useampi testi tai tentti ei ole mennyt läpi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden ja selaimen. Opintosuoritteet viedään järjestelmään jokaisen kuukauden alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitset hyväksytyn testin jokaisesta 5 moduulista sekä hyväksytyn lopputentin.

Lisätiedot

Verkkokurssi, jonka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti suoritusajankohdan aikana.

Opintojaksolla arvioidaan omaa osaamista testeillä, jotka voit tehdä oman aikataulun mukaisesti. Jokaisen moduulin jälkeen on testi, jonka läpäisy on vaatimuksena seuraavaan moduuliin pääsylle. Lopputentti aukeaa viimeisen moduulin testin läpäisyn jälkeen.

Opintojakso on 1op = 27h opiskelijan työtä. Tämä 27 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.

Opintojakson suorittamiseen tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden ja selaimen. Opintosuoritteet viedään järjestelmään jokaisen kuukauden alussa.