Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikka hiilipäästöjen hallinnassa (3 op)

Toteutuksen tunnus: IT10051-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

03.04.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Johanna Luostarinen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • ITNS23
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2023
  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää sinut talotekniikka-alan eri osa-alueisiin ja samalla se toimii valintaperusteena syksyisin alkavaan talotekniikan insinööri (AMK)-koulutukseen. Opintojakson suoritettuasi tiedät, mitä talotekniikka Karelia-ammattikorkeakoulussa sisältää ja talotekniikan merkityksen kiinteistön elinkaaren hallinnassa.

Sisältö

Opintojakso sisältää osiot talotekniikan LVI-, sähkö- ja automaatiojärjestelmistä sekä matemaattisista taidoista.

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittava materiaali löytyy opintojakson Moodle-työtilasta

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Matemaattiset taidot -osion tentti on avoinna vain 16.5.2023 klo 8-16.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäisesti ja etänä suoritettavat opiskelu, oppimistehtävät ja tentit, yhnteensä 81 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osio 1: LVI-järjestelmät ja hiilipäästöt (maksimipisteet 10p). Osioon sisältyy korkeakouluopintoihin tarvittavia kielellisiä valmiuksia testaava esseetehtävä (hyväksytty/hylätty).
Osio 2: Sähköinen talotekniikka (maksimipisteet 10p)
Osio 3: Automaatio ja energiatehokkuus (maksimipisteet 10p)
Osio 4: Matemaattiset taidot (maksimipisteet 10p, minimipisteet 8 p)
Osio 5: Minustako talotekniikan insinööri?, palaute ja itsearviointi (hyväksytty/hylätty)

Valintakoeopintojaksolla on kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti ja saavutettava vähintään 8 pistettä matematiikasta ja yhteensä 8 pistettä muista osioista /50 pistettä, jotta opintojakso on hyväksytysti suoritettu.
Nämä pisterajat ovat myös Karelia-ammattikorkeakoulun kevään 2023 yhteishaun valintakurssin kautta talotekniikan insinööri (AMK)-koulutukseen tehtävien opiskelijavalintojen valintaperusteina.