Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan harjoittelu 3 (10 op)

Toteutuksen tunnus: IT10050-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.04.2026

Ajoitus

22.08.2022 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander
  • Johanna Luostarinen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ohjatun harjoittelun tarkoituksena on, että saat opinnoissasi oppiman tiedon tueksi käytännön kokemusta opiskelijan ammattialan tehtävistä sekä sisäistät työelämän käytänteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla tutustut erilaisiin vaihtoehtoihin talotekniikka-alan työtehtävistä ja ammatin vaativat työtehtävät selkiytyvät. Lisäksi opit ja kehityt esimiestaidoissa, ryhmätyötaidoissa ja pääset soveltamaan käytännön tilanteissa ongelmanratkaisukykyäsi.

Sisältö

Harjoittelu tapahtuu ohjatusti (ohjaus koulun sekä työpaikan puolelta) ja harjoittelussa perehdyt tulevan ammattialasi työympäristöön, työtehtäviin ja insinöörin ammatissa tarvittaviin valmiuksiin. Harjoittelussa suoritat koulutusalan vaativampia työtehtäviä ja toimintoja. Osan harjoittelusta voit myös suoritettaa ulkomailla.

Oppimateriaalit

Harjoittelun ohjeistus opiskelijaintra-Pakissa

sekä Workseed-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu harjoitteluinfoon ja etsii harjoittelupaikan. Opiskelija hyväksyttää harjoittelupaikan opettajatuutorilla, joka toimii myös harjoittelun ohjaajana, ennen harjoitteluun lähtöä. Harjoittelun ohjausympäristönä toimii Workseed, jossa tehdään harjoittelusopimukset, tehtävien palautukset ja arvioinnit.

Ohjatun harjoittelun tarkoituksena on, että saat opinnoissasi oppitun tiedon tueksi käytännön kokemusta opiskelijan ammattialan tehtävistä sekä sisäistät työelämän käytänteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla tutustut erilaisiin vaihtoehtoihin talotekniikka-alan työtehtävistä ja ammatin vaativat työtehtävät selkiytyvät. Talotekniikan harjoittelu 3 tulee suorittaa vaativampia työtehtäviä tarjoavassa harjoittelupaikassa. Sopivia työtehtäviä harjoitteluun ovat esimerkiksi suunnittelu- ja projektinjohtotehtävät, käyttö- ja ylläpito- sekä urakointitehtävät, valvontatehtävät ja muut asiantuntijatehtävät. Osan harjoittelusta voit myös suoritettaa ulkomailla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö aikaisemmalla työkokemuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun kesto 7 työviikkoa (37,5h/viikko). 1 vko harjoittelua (37,5h) vastaa 1,5 opintopistettä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan työtodistuksen ja harjoitteluraportin perusteella.