Siirry suoraan sisältöön

Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) (3 op)

Toteutuksen tunnus: IT10018-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Talotekniikan koulutus

Opettaja

 • Timo Ronkainen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023
 • ITNS22
  Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet tietomallintamisesta (BIM) suunnittelu-, toteutus- ja tilaajaorganisaatiossa.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- yleiset tietomallintamisen perusteet (BIM)
- yleisimmät käytössä olevat ohjelmat (ei ohjelmien käytön opetusta)

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija osaa: Rakennetun tietomallinnuksen käsitteet, yleiset tietomallivaatimukset, hyödyntää tietomallia rakentamisen eri osa-alueilla, tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaisesti tentit Moodle oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on 80 h, joista jokainen osio on noin 5 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Ei lähiopetusta. Opiskelija suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaan. Opintojakso alkaa 28.8.2023 ja loppuu 15.12.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi on hylätty-hyväksytty periaatteella Moodle tenttien perusteella