Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan matemaattiset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: IT10014-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander

Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

- osaat kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn
- osaat soveltaa trigonometriaa
- osaat laskea kompleksiluvuilla
- osaat soveltaa differentiaalilaskennan ja integraalilaskennan käsitteitä käytännön ongelmien ratkaisussa
- ymmärrät lauselogiikkaa

Sisältö

Opintojakso sisältää:

- trigonometriaa yksikköympyrällä
- kompleksilukujen summamuoto ja osoitinmuoto
- differentiaali- ja integraalilaskennan sovellulluksia
- differentiaaliyhtälöiden perusteita
- lauselogiikkaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 (28.8-15.12.2023).

Oppimateriaalit

• Insinöörin matematiikka
• Moodlen materiaalit
• Taulukkokirja
• Nspire-laskin (oma)
• Excel

Opetusmenetelmät

Luentoja, harjoituksia ja itsenäistä opiskelua talotekniikan matemaattisista menetelmistä. Opintojaksoon kuuluu kaksi välikoetta sekä mahdollisesti etätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen välikoe sovitaan kurssilla etenemisen mukaan. Toinen välikoe viikolla 49. Valinnainen loppukoe viikolla 50. Samalla sisällöllä uusintakokeet 8.2.2024 ja 14.3.2024. Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Loppukoe viikolla 50.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Luentoja ja harjoituksia 56 tuntia
• Itsenäistä opiskelua 79 tuntia
• Yhteensä 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Oltava oma TI-Nspire -laskin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikkokokeisiin ja laskuharjoituksiin. Jos pistemääräsi on
• 35 % maksimipistemäärästä: arvosana 0,
• 35 % - 47,75 % maksimista: arvosana 1,
• 47,75 % - 60,5 % maksimista: arvosana 2,
• 60,5 % - 73,25 % maksimista: arvosana 3,
• 73,25 % - 86 % maksimista: arvosana 4 ja
• yli 86 % maksimista: arvosana 5.
Myös kurssin etätehtävä on oltava palautettuna, jos etätehtävä annetaan. Etätehtävä palautettava viimeistään 15.12.2023.

Hylätty (0)

• Suoritus osoittaa osaamistavoitteen perustiedoissa ja -taidoissa olevan virheitä ja/tai merkittäviä puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

• Suoritus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa.
• Aiheen käsittely on yksipuolista, suppeaa ja/tai irrallista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

• Suoritus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä.
• Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

• Suoritus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa sekä kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja.
• Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.