Siirry suoraan sisältöön

Mekaniikka, termodynamiikka ja virtausmekaniikka (6 op)

Toteutuksen tunnus: IT10008-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Pekka Kosunen
  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Miska Piirainen

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija:
osaa käyttää aihepiiriin kuuluvia yleisiä lainalaisuuksia ongelmien matemaattiseen ratkaisemiseen
osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä kerrannaisyksiköineenosaa
käyttää opittuja lainalaisuuksia yksinkertaisien laboratoriomittausten suunnitteluun ja toteuttaa kyseiset mittaukset sekä niihin liittyvät laskut ja tulosten analysoinninosaa
raportoida tekemänsä harjoitteet OPN:n ohjeiden mukaisesti
osaa käyttää tietokoneavusteista matematiikkaa käytännön insinööritehtävien ratkaisemiseen

Sisältö

Newtonin mekaniikka
Työ, energia ja teho
Liikemäärä ja impulssi
Pyörimisliike.
Fluidien statiikka
Fluidien dynamiikan perusteet
Pumput ja kitkalliset painehäviöt
Lämpöopin perusteet
Lämmön siirtyminen perusteet: johtuminen, konvektio ja säteily
Pakotettu konvektio taloteknisissä sovelluksissa
Seinän U-arvo laskut
CAS (computer algebra system)
Laboratorioharjoitukset

Arviointiasteikko

H-5