Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikan dokumentointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: IT10007-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Ronkainen
  • Antti Kontkanen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ryhmät

  • ITNS23
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat piirtää standardien mukaisia dokumentteja suunnitteluohjelmilla ja osaat hyödyntää alan ohjeistusta suunnittelussa. Lisäksi osaat käyttää tiedonhakuun yleisimpiä standardeja, jotka liittyvät talotekniseen dokumentointiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- talotekninen dokumentointi (LVIS)
- CAD-pohjaisten ohjelmien käytön hallinta
- taloteknisen dokumentoinnin standardit ja dokumentoinnin taso eri järjestelmissä.

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija hallitsee yleisimmät standardit, jotka liittyvät talotekniseen dokumentointiin, osaa piirtää standardien mukaisia dokumentteja tietokoneavusteisesti ja osaa hyödyntää alan ohjeita hyväkseen
Opintojakson keskeinen sisältö on: talotekninen dokumentointi (LVIS), CAD-pohjaisten ohjelmien käytön hallinta, taloteknisen dokumentoinnin standardit ja dokumentoinnin taso eri järjestelmissä.
Opintojakson suoritettuasi osaat piirtää standardien mukaisia dokumentteja suunnitteluohjelmilla ja osaat hyödyntää alan ohjeistusta suunnittelussa. Lisäksi osaat käyttää tiedonhakuun yleisimpiä standardeja, jotka liittyvät talotekniseen dokumentointiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset yhteensä 55 h, itsenäiset suunnitteluharjoitukset 50 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h. Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa olevan virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa.
Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä.
Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa.
Suoritus/ toteutus osoittaa kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan