Siirry suoraan sisältöön

Automaatiotekniikan perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: IT10004-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kirsi Mustonen
  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Kirsi Mustonen

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnet automaatiojärjestelmien peruskomponentit ja toiminnan. Osaat valita käyttökohteeseen soveltuvat komponentit. Osaat suunnitella pienimuotoisen automaatiojärjestelmän. Lisäksi tunnet säätötekniikan perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään:
- peruskomponentit ja niiden toimintatapa
- komponenttivalinnat
- säätötekniikka (PID)
- simulointi
- laboratoriotyöt.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuasi tunnet automaatiojärjestelmien peruskomponentit ja toiminnan. Osaat valita käyttökohteeseen soveltuvat komponentit. Osaat suunnitella pienimuotoisen automaatiojärjestelmän. Lisäksi tunnet säätötekniikan perusteet. Opintojaksolla käsitellään:
- peruskomponentit ja niiden toimintatapa
- komponenttivalinnat
- säätötekniikka (PID)
- simulointi
- laboratoriotyöt.

Arviointiasteikko

H-5