Siirry suoraan sisältöön

Rakennustekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: IT10003-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 08.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Ronkainen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat talonrakennuksen yleisimmät rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut, osaat lukea pää- ja työpiirustuksia ja tunnet piirustusmerkinnät. Osaat myös erilaiset alalla käytettävät ohjeistukset ja lainsäädännön.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- rakentamisen keskeiset käsitteet
- rakenteet

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuntee talonrakennuksen yleisimmät rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut. Opiskelija osaa lukea pää- ja työpiirustuksia ja tuntee piirustusmerkinnät. Opiskelija hallitsee erilaiset alalla käytettävät ohjeistukset ja lainsäädännön.
Keskeinen sisältö on: Rakentamisen keskeiset käsitteet ja rakenteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset yhteensä 55 h, itsenäiset harjoitukset 50 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h. Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja ratkaista ongelmia. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kurssin termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.