Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: IT10002-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Ossi Laakkonen
  • Antti Kontkanen

Vastuuopettaja

Antti Kontkanen

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat
- virtapiirien toiminnan peruskäsitteet ja lainalaisuudet
- virtapiirien virran- ja tehonjaon laskennan
Opintojakson jälkeen hallitset
- laskennassa käytettävät matemaattiset menetelmät
- kompleksilukujen käsitteet, laskusäännöt ja osaat soveltaa niitä vaihtosähköilmiöissä
- laskimen ja tietokoneen hyödyntämisen virtapiirejä koskevassa laskennassa.

Sisältö

Sähkötekniikan peruskäsitteet
Tasavirtapiirin toiminta ja lainalaisuudet; ohmin laki, virtalaki, jännitelaki, potentiaali
Virtapiirien sijaiskytkennät, sähkötyö- ja teho, hyötysuhde
Virtapiirien virran- ja tehonjaon laskentamenetelmiä
Vaihtovirtapiirin peruskäsitteet
Vaihtovirtapiirien peruskomponentit ja niiden kytkennät
Vaihtovirtapiirien virran- ja tehonjaon laskenta sekä energia
Osoitinlaskenta vaihtovirtapiirin suureiden laskennassa
Resonanssi

Oppimateriaalit

Ahoranta. Sähkötekniikka. Sanoma Pro. ISBN 9789526309101
Tarkka, Määttänen, Hietalahti. Piirianalyysi 1. Edita. ISBN 951 37 3737 3.
Lauri Aura, Antti J. Tonteri. Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet. Sanoma Pro. ISBN 978 951 0 21385 8.
Lauri Aura, Antti J. Tonteri. Sähkömiehen käsikirja 1, Teoreettinen sähkötekniikka. WSOY. ISBN 951 0 13672 7.
Oppitunneilla ja Moodlessa jaettava opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson jälkeen osaat
- virtapiirien toiminnan peruskäsitteet ja lainalaisuudet
- virtapiirien virran- ja tehonjaon laskennan

Opintojakson jälkeen hallitset
- laskennassa käytettävät matemaattiset menetelmät
- kompleksilukujen käsitteet, laskusäännöt ja osaat soveltaa niitä vaihtosähköilmiöissä
- laskimen ja tietokoneen hyödyntämisen virtapiirejä koskevassa laskennassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi välikoetta/yksi tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 55 h, lasku- ja suunnitteluharjoitukset 50 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit, harjoitustehtävät ja itsearviointi.

Hylätty (0)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa olevan virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita. Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita. Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa. Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä. Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa. Suoritus/ toteutus osoittaa kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.