Siirry suoraan sisältöön

Rakennustuotealan toimija kansainvälisillä markkinoilla (3 op)

Toteutuksen tunnus: IR10095-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 15.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 15.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Gyöngyi Mátray

Vastuuopettaja

Gyöngyi Mátray

Tavoitteet

Opiskelija
• ymmärtää kulttuurien kohtaamisen merkityksen kansainvälisellä kentällä
• saa käsityksen siitä, kuinka analyysi- ja strategiatyökaluja käytetään uuden liiketoimintaympäristön tutkimiseen ja kuinka näitä työkaluja sovelletaan kansainvälisessä liiketoiminnassa
• osaa havaita ja hyödyntää kulttuurien erilaisuutta astuessaan kansainvälisille markkinoille

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy luentovideoita, niihin liittyviä taustamateriaaleja ja tehtäväkokonaisuuksia. Opintojakson suorittamisen aikana opiskelija tulee myös osallistumaan avoimeen keskusteluun, jossa pohditaan mm. kulttuurien kohtaamista, niiden vuorovaikutusta yritysmaailmassa, sekä strategioiden ja analyysien merkitystä uudessa toimintaympäristössä. Lisäksi kokonaisuus sisältää videohaastatteluja, joissa pohditaan kansainvälistymistä isojen ja pienempien yritysten kokemusten perusteella.

Arviointiasteikko

H-5