Siirry suoraan sisältöön

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet ja niiden laadinta (1 op)

Toteutuksen tunnus: IR10094-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 04.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 150

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Ville Mertanen

Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 150. Avoin AMK: 150.)
  • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat
  • Tutkinto-opiskelijat

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustutaan rakennusmateriaalien ympäristöselosteisiin, tietokantoihin ja käydään läpi perusteet rakennustuotteen ympäristöselosteen laatimisesta.

Opiskelija saa opintojaksolla käsityksen EPD:n sisällöstä, sekä tietokantojen käytöstä. Opintojakso antaa myös kattavan kuvan ympäristöselosteen laadintaprosessista ja myös siitä millaista tausta-aineistoa se vaatii.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja opintojaksoa on aloitusluentoa lukuunottamatta mahdollista suorittaa omaan tahtiin. Moduulien tenttien suoritusajankohdat voi valita itse.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on verkkoaineistoa ja se jaetaan opintojaksolla.
Osa oppimateriaalista on englanninkielistä.

Opetusmenetelmät

Rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttavat yhdessä yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Myös rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä ja sen suhteellinen merkitys kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja rakennuksen käytön aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentyessä.

Rakennusten päästöjä tullaan ohjaamaan lainsäädännöllä 2025 alkaen ja samalla syntyy tarve myös yksityiskohtaisemmille rakennustuotteiden päästötiedoille. Tällä opintojaksolla tutustutaan rakennusmateriaalien ympäristöselosteisiin, tietokantoihin ja käydään läpi perusteet rakennustuotteen ympäristöselosteen laatimisesta.

Opiskelija saa opintojaksolla käsityksen EPD:n sisällöstä, sekä tietokantojen käytöstä. Opintojakso antaa myös kattavan kuvan ympäristöselosteen laadintaprosessista ja myös siitä millaista tausta-aineistoa se vaatii.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty asteikolla. Opintojaksoon kuuluu verkkotenttejä ja harjoitustöitä ja niiden hyväksytty suorittaminen on edellytys opintojakson läpäisylle. Kaikki suoritteet ovat oltava tehtyinä opintojakson aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on suunnattu rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Koulutus soveltuu esim. rakennuttajille, eri alojen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty