Siirry suoraan sisältöön

Rakennustuotteiden ympäristöselosteet ja niiden laadinta (1 op)

Toteutuksen tunnus: IR10094-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 10.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 150

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Ville Mertanen

Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Sisältö

Tällä opintojaksolla tutustutaan rakennusmateriaalien ympäristöselosteisiin, tietokantoihin ja käydään läpi perusteet rakennustuotteen ympäristöselosteen laatimisesta.

Opiskelija saa opintojaksolla käsityksen EPD:n sisällöstä, sekä tietokantojen käytöstä. Opintojakso antaa myös kattavan kuvan ympäristöselosteen laadintaprosessista ja myös siitä millaista tausta-aineistoa se vaatii.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja opintojaksoa on aloitusluentoa lukuunottamatta mahdollista suorittaa omaan tahtiin.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on verkkoaineistoa ja se jaetaan opintojaksolla.
Osa oppimateriaalista on englanninkielistä.

Opetusmenetelmät

Rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttavat yhdessä yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Myös rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä ja sen suhteellinen merkitys kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja rakennuksen käytön aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentyessä.

Rakennusten päästöjä tullaan ohjaamaan lainsäädännöllä 2025 alkaen ja samalla syntyy tarve myös yksityiskohtaisemmille rakennustuotteiden päästätiedoille. Tällä opintojaksolla tutustutaan rakennusmateriaalien ympäristöselosteisiin, tietokantoihin ja käydään läpi perusteet rakennustuotteen ympäristöselosteen laatimisesta.

Opiskelija saa opintojaksolla käsityksen EPD:n sisällöstä, sekä tietokantojen käytöstä. Opintojakso antaa myös kattavan kuvan ympäristöselosteen laadintaprosessista ja myös siitä millaista tausta-aineistoa se vaatii.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moduulien tenttien suoritusajankohdat voi valita itse.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty asteikolla. Opintojaksoon kuuluu verkkotenttejä ja harjoitustöitä ja niiden hyväksytty suorittaminen on edellytys opintojakson läpäisylle. Kaikki suoritteet ovat oltava tehtyinä opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty