Siirry suoraan sisältöön

Mallintamisen sovellukset tuotannossa (4 op)

Toteutuksen tunnus: IR10058-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 150

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Annikki Tanskanen

Vastuuopettaja

Annikki Tanskanen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 150. Avoin AMK: 150.)

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Pienryhmät

  • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen
- ymmärrät mallintamisen periaatteet rakennustuotannossa sekä tunnet tietomallin käyttöön liittyvät pelisäännöt
- tiedät, miten tietomallia voidaan hyödyntää rakennustuotannossa
- osaat käsitellä ja hyödyntää rakennuksen tietomallia
- osaat päivittää tietomallia toteuma- ja aikataulutiedolla
- osaat hallita ja jäsentää tietomallipohjaista tietoa

Sisältö

Opintojakso sisältää
- tietomallin hyödyntäminen rakennustuotannon eri vaiheissa
- mallinnuksen sovitut pelisäännöt (YTV2012 ja YIV2015) rakennustuotannon kannalta
- tietomallin käsittely Solibri Model Checker -ohjelmistolla: mm. mallin tarkastus, määrälaskenta ja tietomallipohjainen viestintä
- kustannuslaskelmien, aikataulujen sekä muiden työmaasuunnitelmien tekeminen tietomallien avulla

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla tutustutaan, miten tietomallia hyödynnetään rakennustyömaalla ja mikä on mallintamisen tulevaisuus rakennusprojekteissa. Opintojaksolla käydään läpi tietomallintamisen periaatteita tuotannon näkökulmasta sekä tavallisimpia käytössä olevia ohjelmistoja ja laitteita sekä pilvipalveluiden käyttöä sekä miten näitä hyödynnetään rakennustuotannossa.

Tietomallintaminen ja siihen liittyvät ohjelmat ovat tulleet ensin suunnittelutoimistojen käyttöön ja vähitellen ne ovat siirtymässä työmaatuotantoon. Siirtymistä vauhdittaa tietomallin tuomat hyödyt määrälaskennassa, kustannuslaskennassa, työmaan tuotannonsuunnittelussa ja työmaan talouden seurannassa sekä taloushallinnon hoitamisessa. Muutosta helpottaa uuden teknologian, nopean tiedon siirron sekä laitteiden kehittyminen ja sitä kautta työmaan visuaalisuuden helpottuminen. Myös viestintä eri rakennusprojektiin osallistujien kanssa helpottuu yhteisen tietomallin avulla.

Kehitys on ollut viimeisten vuosien aikana valtaisaa ja nykyisin ei ole ollenkaan ihmeellistä, että rakennusmiehillä on älykännykät, joista he voivat tutkia työkohteensa tietoja mallin avulla. Digitaalisten työkalujen tehokas hyödyntäminen tuo rakennusliikkeille tehokkuutta ja kilpailuetua.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on suunnattu rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Koulutus soveltuu esim. rakennuttajille, eri alojen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Edeltävät opinnot Tuotannon suunnittelun perusteet, Talonrakennuksen perusteet, CAD suunnittelu ja mallinnus, Rakennetekniikan perusteet