Siirry suoraan sisältöön

Johtamisen perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: IR10035-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Markku Havu

Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät

  • IRNS22
    Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- saa valmiudet ensimmäistä esimiestehtävää varten ja parantaa opiskelijan alaistaitoja
- tuntee keskeiset työsuhdemääräykset ja palkkausasiat
- saa valmiuksia ja käsitteitä johtajana kasvamiseen.

Sisältö

- Työkäyttäytymisen perusteita (mm. työmotivaatio, arvot)
- Johtaminen ja johtajuus (mm. johtamiskäsitykset, johtamistaitojen kehittäminen)
- Organisaatiot ja organisointi
- Muutosprosessien johtaminen
- Henkilöstötyö (mm. rekrytointi, henkilöstön kehittäminen)
- Työlainsäädäntö ja oman alan TES
- Strateginen johtaminen (mm. strategisen johtamisen työkalut)

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Moodlerooms -työtilassa jaettava materiaali.
-Talonrakennusalan voimassa oleva TES
-Finlex.fi
-Hyppänen Riitta; Esimiesosaaminen, ISBN 978-951-37-6258-2, Edita Publishing Oy 2013
-Suojanen, Savolainen, Korte ja Vanhanen; Lakiopas, ISBN 978-952-5563-16-0, KS-Kustannus Oy 2015

Opetusmenetelmät

Opiskelija
- saa valmiudet ensimmäistä esimiestehtävää varten ja parantaa opiskelijan alaistaitoja
- tuntee keskeiset työsuhdemääräykset ja palkkausasiat
- saa valmiuksia ja käsitteitä johtajana kasvamiseen.
Keskeinen sisältö
- Työkäyttäytymisen perusteita (mm. työmotivaatio, arvot)
- Johtaminen ja johtajuus (mm. johtamiskäsitykset, johtamistaitojen kehittäminen)
- Organisaatiot ja organisointi
- Muutosprosessien johtaminen
- Henkilöstötyö (mm. rekrytointi, henkilöstön kehittäminen)
- Työlainsäädäntö ja talonrakennusalan TES
- Strateginen johtaminen (mm. strategisen johtamisen työkalut)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-lähi-/etäopetus 30 h
-opiskelijan itsenäinen opiskelu 50 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät.
Osa oppimistehtävistä tehdään yksilötehtävinä ja osa tiimeissä.
Kaikki oppimistehtävät hyväksytysti tehty.