Siirry suoraan sisältöön

Differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta (5 op)

Toteutuksen tunnus: IR10023-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander

Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

- kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn.
- funktion hetkellisen ja kokonaismuutoksen laskemisen
- keskeisimmät derivointi- ja integrointisäännöt
- soveltaa differentiaalilaskennan ja integraalilaskenna käsitteitä käytännön ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

Opintojakso sisältää:

- raja-arvo
- derivaatta
- differentiaali ja virhekaavat
- ääriarvot
- integraali
- integraalin sovellukset

Aika ja paikka

• Ensimmäisen opiskeluvuoden kevät: 9.1.2023-12.5.2023.

Oppimateriaalit

• Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, Edita, ISBN 978-951-37-6352-7.
• Opettajan materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

• Luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua oman alan sovelluksissa hyödynnettävistä differentiaali- ja integraalilaskennan menetelmistä.
• Opinnon aikana tehdään myös 3-4 välikoetta sekä yksi etätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

• Välikokeiden ajankohdat sovitaan tunneilla etenemisen mukaan.
• Loppukoe toukokuussa 2023 työjärjestyksen mukaan.
• Samalla sisällöllä kokeen voi uusia kaksi kertaa 31.10.2023 asti.
• Uusintakokeista ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä.
• Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

• Opintojakson voi suorittaa myös loppukokeella toukokuussa 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Luentoja ja harjoituksia 55 tuntia
• Itsenäistä opiskelua 80 tuntia
• Yhteensä 135 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikkokokeisiin ja laskuharjoituksiin. Jos pistemääräsi on
• 35 % maksimipistemäärästä: arvosana 0,
• 35 % - 47,75 % maksimista: arvosana 1,
• 47,75 % - 60,5 % maksimista: arvosana 2,
• 60,5 % - 73,25 % maksimista: arvosana 3,
• 73,25 % - 86 % maksimista: arvosana 4 ja
• yli 86 % maksimista: arvosana 5.
Myös kurssin etätehtävä on oltava palautettuna. Etätehtävä palautettava viimeistään 12.5.2023.