Siirry suoraan sisältöön

Statiikan ja lujuusopin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: IR10022-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Mikko Hirvonen

Vastuuopettaja

Mikko Hirvonen

Ryhmät

  • IRNS22
    Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät statiikan ja lujuusopin peruskäsitteet. Osaat rakenteiden tasapainotarkastelut ja ratkaista staattisesti määrättyjen sauvarakenteiden rasitusjakaumat. Osaat myös tehdä yksinkertaisten rakenteiden jännityslaskelmat.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- statiikan ja lujuusopin peruskäsitteet
- voimasysteemin yhdistely ja tasapainotarkastelu
- jäykän kappaleen mekaniikan perusteet
- palkkien rasitukset: 1-aukkoiset- ja ulokepalkit
- normaali-, leikkaus- ja taivutusjännitykset

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää:
- statiikan ja lujuusopin peruskäsitteet
- voimasysteemin yhdistely ja tasapainotarkastelu
- jäykän kappaleen mekaniikan perusteet
- palkkien rasitukset: 1-aukkoiset- ja ulokepalkit
- normaali-, leikkaus- ja taivutusjännitykset

Arviointiasteikko

H-5