Siirry suoraan sisältöön

Algebra ja geometria (5 op)

Toteutuksen tunnus: IR10016-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus
  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Jani Kangas
  • Pekka Kosunen

Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ryhmät

  • IRNS22
    Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
- osaat lukea matemaattista tekstiä
- osaat ratkaista yhtälöitä
- osaat geometrian peruslainalaisuudet
- osaat vektorilaskennan ja matriisilaskenna perusteet
- osaat käyttää matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää oman alan sovelluksissa

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- lausekkeiden sievennys
- yhtälöt
- yhtälöryhmät
- verrannollisuus
- prosenttilaskenta
- sini- ja kosinilause
- vektorilaskentaa
- logaritmi- ja eksponenttifunktiot
- trigonometriset funktiot

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Ari Tuomenlehto, Eero Holmlund, Maija Huuskonen, Heikki Makkonen, Jarkko Surakka. ISBN 978-951-37-6352-7
Matemaattisia kaavoja, Esko Valtanen, Pekka Laakkonen, Jaakko Viitala, Voitto Kettunen

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 55 h
Harjoitustyöt: 40 h
Itsenäinen opistelu: 30 h
Tentti: 3 h
Palaute: 5 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikokokeisiin tai loppukokeeseen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä algebran ja geometrian käsitteitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä algebran ja geometrian käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia algebra ja geometrian ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista algebran ja geometrian perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti algebran ja geometrian käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia algebran ja geometrian ongelmia. Opiskelija osaa ratkaistaalgebran ja geometrian perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttääalgebran ja geometrian termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia algebran ja geometrian ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opiskelija osaa soveltaa algebran ja geometrian osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.