Siirry suoraan sisältöön

Rakennusten hiilitaselaskenta ja päästöjen pienentämisen keinot (3 op)

Toteutuksen tunnus: IR10011-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 150

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Ville Mertanen

Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 150. Avoin AMK: 150.)

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan rakennusten ja rakennetun ympäristö päästöihin ja päästöjen laskentaan. Rakenteiden päästöjen laskentaa harjoitellaan opintojaksolla konkreettisesti yksinkertaisten laskentaesimerkkien kautta. Opintojaksolla tutustutaan myös rakennusmateriaalien päästötietokantoihin ja tarkemman lähtöaineiston hyödyntämiseen osana päästöjen optimointia. Opintojaksolla opit erityyppisten laskentaohjelmistojen käyttöä ja opintojaksolla jokainen tekee hiilitaselaskelma määräluettelon pohjalta.

Opintojakson jälkeen ymmärrät tulevan lansäädännön taustoja, sitä mistä päästöt muodostuvat ja tiedät millaisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa rakentamisen päästöihin.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina ja opintojaksoa on aloitusluentoa lukuunottamatta
mahdollista suorittaa omaan tahtiin. Moduulien tenttien suoritusajankohdat voi valita itse.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on verkkoaineistoa ja se jaetaan opintojaksolla.
Osa oppimateriaalista on englanninkielistä.

Opetusmenetelmät

Rakentaminen ja rakennettu ympäristö käyttää lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja samalla ne aiheuttavat yhdessä yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Myös rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä ja sen suhteellinen merkitys kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja rakennuksen käytön aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentyessä. On siis loogista, että rakennusten energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen kohdistuu kovia paineita ja odotuksia.

Opintojaksolla tutustutaan rakennusten ja rakennetun ympäristö päästöihin ja päästöjen laskentaan. Rakenteiden päästöjen laskentaa harjoitellaan opintojaksolla konkreettisesti yksinkertaisten laskentaesimerkkien kautta. Opintojaksolla tutustutaan myös rakennusmateriaalien päästötietokantoihin ja tarkemman lähtöaineiston hyödyntämiseen osana päästöjen optimointia. Opintojaksolla opit erityyppisten laskentaohjelmistojen käyttöä ja opintojaksolla jokainen tekee hiilitaselaskelma määräluettelon pohjalta.

Opintojakson jälkeen ymmärrät tulevan lansäädännön taustoja, sitä mistä päästöt muodostuvat ja tiedät millaisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa rakentamisen päästöihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty asteikolla. Opintojaksoon kuuluu verkkotenttejä ja harjoitustöitä ja niiden hyväksytty suorittaminen on edellytys opintojakson läpäisylle. Kaikki suoritteet ovat oltava tehtynä opintojakson aikana

Lisätietoja opiskelijoille

Rakentamisen ympäristövaikutukset ja lainsäädäntö 2025- opintojakson suorittaminen on hyvä lähtötieto myös tälle opintojaksolle, mutta se ei ole edellytys ja osallistua voi myös pelkästään toiseen.

Koulutus on suunnattu rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Koulutus soveltuu esim. rakennuttajille, eri alojen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty