Siirry suoraan sisältöön

Johdanto vähähiiliseen rakentamiseen (3 op)

Toteutuksen tunnus: IR10007-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 01.04.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 150

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Ville Mertanen

Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
  • IRNS23
    Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Valintakurssin tarkoituksena on mitata kykyäsi omaksua ja soveltaa uutta tietoa sekä opiskella itsenäisesti, eli ottaa vastuuta omasta oppimisestasi ja toiminnastasi. Jälkimmäinen on yksi oleellisimmista insinööriosaamisen taidoista. Lisäksi valintakurssi mittaa sitkeyttäsi ja motivaatiotasi.

Matematiikkaa:
-Kehittää valmiuksia tekniikan sovellusten matemaattiseen käsittelyyn

Sisältö

Opintojakso koostuu neljästä osiosta.
1. Ilmastonmuutos ja johdanto rakentamisen päästöihin
2. Hiilitaselaskenta, harjoitukset
3. Rakennushankkeen päästöjen hallinta
4. Matemaattiset taidot
Osiot 1–3 keskittyvät rakentamisen päästöihin ja ilmastonmuutokseen. Päästöjen hallinta ja ilmastonmuutos tulevat olemaan isoja tekijöitä kaikilla aloilla ja myös rakentamisen tulevaisuudessa.
Osiossa 1 perehdyt ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin.
Osiossa 2 opiskelet rakenteiden hiilitaselaskelmien tekemisen ja lasket kolmen yksinkertaisen rakenteen päästöt.
Osiossa 3 tutustut rakennushankkeen päästöjen hallintaan oppaan kautta.
Osio 4 sisältää matemaattisia taitoja mittaavia aiheita. Siinä käydään läpi ensimmäisen vuoden opinnoista tarvittavaa algebraa, geometriaa ja statiikkaa. Matematiikka auttaa määrittelemään ongelman hyvin tarkasti sekä ratkaisemaan asioita loogisessa järjestyksessä. Algebran ja geometrian perusteita tarvitaan myös statiikassa voimien ja momenttien laskemisessa. Statiikka on lujuusopin "esiaste", jossa määritellään voimien suuruuksia ja suuntia. Lujuusopissa (joka ei sisälly valintakurssiin) tarkastellaan, miten statiikan avulla lasketut lähtötilanteet vaikuttavat erilaisissa rakenteissa ja tuotteissa. Tyypillisesti lasketaan millaisia jännityksiä ja muodonmuutoksia niissä tapahtuu.

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan 3.4.–21.5.2023 verkossa.

Osiossa 3 ja 4 on tiettyinä ajankohtina suoritettavat tentit. Osion 3 tentti10.5.2023 kello 14:00–16:00.

Osio 4 koostuu oppimistehtävistä, esikokeesta ja tentistä. Ennen varsinaista tenttiä teet esikokeen, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys tenttiin pääsemiselle. Esikokeessa on 23 monivalintatehtävää, joista hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 20 oikein. Esikokeessa yrityskertoja ei ole rajoitettu, mutta niiden välillä on puolen tunnin pakollinen tauko. Esikokeen voit suorittaa aikavälillä 28.4.-3.5.2022. Osion varsinainen tentti on avoinna 4.5.2022 klo 10:00-18:00. Aikaa kokeen suorittamiseen on kolme tuntia siitä hetkestä, kun aloitat kokeen. Tentin voit suorittaa vain kerran. Saadaksesi osiosta 4 hyväksytyn suorituksen, sinun tulee saada tentistä vähintään 8 pistettä.

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaa jaetaan opintojaksolla..

Opetusmenetelmät

Valintakurssin tarkoituksena on mitata kykyäsi omaksua ja soveltaa uutta tietoa sekä opiskella itsenäisesti, eli ottaa vastuuta omasta oppimisestasi ja toiminnastasi. Jälkimmäinen on yksi oleellisimmista insinööriosaamisen taidoista. Lisäksi valintakurssi mittaa sitkeyttäsi ja motivaatiotasi. Valintakurssi on avoinna 3.4.–21.5.2023 ja kaikki opintojakson suoritteet ovat oltava tehtyinä tähän mennessä.

Opintojakso koostuu neljästä osiosta.
1. Ilmastonmuutos ja johdanto rakentamisen päästöihin
2. Hiilitaselaskenta, harjoitukset
3. Rakennushankkeen päästöjen hallinta
4. Matemaattiset taidot

Osiot 1–3 keskittyvät rakentamisen päästöihin ja ilmastonmuutokseen. Päästöjen hallinta ja ilmastonmuutos tulevat olemaan isoja tekijöitä kaikilla aloilla ja myös rakentamisen tulevaisuudessa.
Osiossa 1 perehdyt ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin. Osion 1 läpäisyvaatimuksena on keskustelualueella aktiivinen keskusteluun osallistuminen. On tärkeää muistaa, että keskustelussa sallitaan kaikenlaiset mielipiteet eikä niitä arvioida.
Osiossa 2 opiskelet rakenteiden hiilitaselaskelmien tekemisen ja lasket kolmen yksinkertaisen rakenteen päästöt. Tämä osio testaa kykyäsi soveltaa opittua tietoa. Osion suorittaminen on opintojakson läpäisyvaatimus, mutta tulosta ei pisteytetä.

Osiossa 3 tutustut rakennushankkeen päästöjen hallintaan ja suoritat sen jälkeen lyhyen tentin, mikä pisteytetään (hyväksytyn suorituksen minimipistemäärä 9 p).

Osio 4 sisältää matemaattisia taitoja mittaavia aiheita. Siinä käydään läpi ensimmäisen vuoden opinnoissa tarvittavaa algebraa, geometriaa ja statiikkaa. Matematiikka auttaa määrittelemään ongelman hyvin tarkasti sekä ratkaisemaan asioita loogisessa järjestyksessä. Algebran ja geometrian perusteita tarvitaan myös statiikassa voimien ja momenttien laskemisessa.
Statiikka on lujuusopin "esiaste", jossa määritellään voimien suuruuksia ja suuntia. Lujuusopissa (joka ei sisälly valintakurssiin) tarkastellaan, miten statiikan avulla lasketut lähtötilanteet vaikuttavat erilaisissa rakenteissa ja tuotteissa. Tyypillisesti lasketaan millaisia jännityksiä ja muodonmuutoksia niissä tapahtuu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osiossa 3 tutustut rakennushankkeen päästöjen hallintaan oppaan kautta ja suoritat sen jälkeen lyhyen tentin, mikä pisteytetään. Tämä osio testaa kykyäsi omaksua opittua tietoa. Huom. osion tentti on avoinna vain 10.5.2023 kello 14:00–16:00.

Osio 4 koostuu oppimistehtävistä, esikokeesta ja tentistä. Ennen varsinaista tenttiä teet esikokeen, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys tenttiin pääsemiselle. Esikokeessa on 23 monivalintatehtävää, joista hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 20 oikein. Esikokeessa yrityskertoja ei ole rajoitettu, mutta niiden välillä on puolen tunnin pakollinen tauko. Esikokeen voit suorittaa aikavälillä 28.4.-3.5.2022. Osion varsinainen tentti on avoinna 4.5.2022 klo 10:00-18:00. Aikaa kokeen suorittamiseen on kolme tuntia siitä hetkestä, kun aloitat kokeen. Tentin voit suorittaa vain kerran. Saadaksesi osiosta 4 hyväksytyn suorituksen, sinun tulee saada tentistä vähintään 8 pistettä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osioiden 3 ja 4 tenttien yhteispistemäärä ja kaikkien osioiden hyväksytty suoritus määrittää sen, ketkä tulevat valintakurssin kautta valituksi koulutukseen.