Siirry suoraan sisältöön

Termodynamiikka ja virtaustekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: IK10034-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 16.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Miska Piirainen

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää aihepiiriin kuuluvia yleisiä lainalaisuuksia yksinkertaisten ongelmien matemaattiseen ratkaisemiseen. Opiskelija osaa käyttää opittuja lainalaisuuksia yksinkertaisien laboratoriomittausten suunnitteluun ja toteuttaa kyseiset mittaukset sekä niihin liittyvät laskut ja tulosten analysoinnin.

Sisältö

- Lämpöopin perusteet: asteikot, lämpölaajeneminen, lämpöenergia, lämpökapasiteetti, latentti lämpö
- Lämmön siirtyminen: johtuminen, konvektio, säteilylämpöopin konetekniset sovellukset
- Fluidien statiikkaa: paine, hydrostaattinen paine
- Nostevirtausoppia: tilavuusvirta ja bernoullin yhtälö, kitkalliset virtaukset ja painehäviö, pumput)
- Laboratorioharjoituksia

Oppimateriaalit

Edita: Tekniikan fysiikka 1
Taulukkokirja, suositeltavin Genesis: Tekniikan taulukkokirja

Arviointiasteikko

H-5