Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan kemia (3 op)

Toteutuksen tunnus: IK10017-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Esko Tiainen

Vastuuopettaja

Esko Tiainen

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kemian perusteita, sähkökemiallisia pintakäsittelymenetelmiä sekä korroosioon liittyviä käsitteitä.

Sisältö

- Kemikaalien nimistö
- Ainemäärä ja kaasut
- Pitoisuuslaskut ja reaktioyhtälö
- Hapot, emäkset ja pH
- Sähkökemian perusteet ja sähkökemialliset kennot
- Korroosio
- Metallien pintakäsittelyyn liittyvät laboratoriotyöt

Arviointiasteikko

H-5