Siirry suoraan sisältöön

Koneensuunnittelun perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: IK10016-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Eero Nupponen

Vastuuopettaja

Eero Nupponen

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja määrittää tuotteeseen tarvittavat mitta-, muoto-, ja työtapakohtaiset toleranssit ja merkinnät. Opiskelija osaa dokumentoida ne teknisissä piirustuksissa.

Sisältö

- Pinnankarheus
- Hitsausmerkinnät
- Toleranssijärjestelmä
- Geometriset toleranssit
- Työtapakohtaiset toleranssit ja niiden dokumentointi käyttäen apuna 3-D mallinnusohjelmaa
- Tuotteen mittaaminen
- Tuotteen mitoitus
- 3-D mallin ja teknisten piirustusten tekeminen

Opetusmenetelmät

Käytettävä ohjelmisto on Creo, jolla opetellaan tekemään opintojaksolla käytävät asiat piirustuksiin ja malleihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunteja on 50h ja opiskelijan tehtäviin ja opetteluun käytettävä aika on 85h.

Arviointiasteikko

H-5