Siirry suoraan sisältöön

Ohutlevytuotteen valmistus (2 op)

Toteutuksen tunnus: IK10015-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jussi Nyyssönen
  • Marko Tiainen

Vastuuopettaja

Marko Tiainen

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa hitsattavan tuotteen valmistukseen liittyvät prosessit käytännössä (laserleikkaus, särmäys ja hitsaus). Opiskelija osaa ottaa huomioon levytöihin oleellisesti liittyvät materiaaliominaisuudet valmistusmenetelmiä valittaessa ja suunniteltaessa. Opiskelija pystyy arviomaan eri menetelmien etuja, rajoituksia sekä esim. voiman tarvetta ja tehdä niiden perusteella valintoja valmistusmenetelmän suhteen.

Sisältö

- Ohutlevyt ja niiden materiaaliparametrit ja muovattavuuteen vaikuttavat tekijät
- Ohutlevyjen liittäminen, erityisesti MIG/MAG-hitsaus
- Laserleikkaus, leikkausparametrit rakenneteräkselle
- Nestaaminen
- Särmäys
- Hitsaaminen käsin
- Laadun tarkistaminen (Pituusmitat: osien paikat, A-mitat, kulmamitat)

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää CAD, koneenpiirustus ja Ohutlevytuotteeen suunnittelu opintojaksojen suorittamista hyväksytysti.