Siirry suoraan sisältöön

Ohutlevytuotteen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: IK10014-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Kari Mönkkönen
  • Marko Tiainen

Vastuuopettaja

Kari Mönkkönen

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa termisen leikkauksen ja särmäyksen teoreettiset perusteet. Opiskelija osaa hyödyntää leikkaukseen ja särmäykseen liittyvää teoriaa tuotesuunnittelussa. Opiskelija osaa hitsausprosessien (Puikko-, MIG/MAG- ja TIG-hitsauksen) perusteet ja keskeiset hitsausmerkinnät piirustuksissa. Opiskelija osaa suunnitella termisesti leikattavia osia ja hitsauskokoonpanoja. Opiskeija osaa tehdä ohutlevytuotteen valmistamiseen tarvittavat dokumentit CAD-ohjelmistolla.

Sisältö

- Ohutlevytuotteisiin liittyvät ISO GPS standardit ja yleistoleranssit
- Teräslevyjen valmistus ja rakenneterästen materiaaliopin alkeet
- Ohutlevytuotteen mallinnus ja kokoonpanojen suunnittelu
- Ohutlevytuotteen piirustukset
- Termisten leikkausmenetelmät ja tiedonsiirto
- Hitsausmenetelmät ja merkinnät
- Levyjen taivuttaminen (särmääminen)
- Kylmänä muovatun teräsohutlevyn oikaistupituus

Arviointiasteikko

H-5