Siirry suoraan sisältöön

Algebra (3 op)

Toteutuksen tunnus: IK10004-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jani Kangas

Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea matemaattista tekstiä ja sieventää matemaattisia lausekkeita. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöitä ja käyttää matemaattisia menetelmiä.

Sisältö

- Lausekkeiden sievennys
- Yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Verrannollisuus
- Prosenttilaskenta

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Ari Tuomenlehto, Eero Holmlund, Maija Huuskonen, Heikki Makkonen, Jarkko Surakka. ISBN 978-951-37-6352-7
Tekniikan taulukkokirja, Esko Valtanen

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 36 h
Harjoitustyöt: 20 h
Itsenäinen opistelu: 10 h
Tentti: 3 h
Palaute: 5 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikokokeisiin tai loppukokeeseen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä algebran käsitteitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä algebran käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia algebra ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista algebran perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti algebran käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia algebran ongelmia. Opiskelija osaa ratkaistaalgebran perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää algebran termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia algebran ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opiskelija osaa soveltaa algebran osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.