Siirry suoraan sisältöön

Geometria (3 op)

Toteutuksen tunnus: IK10003-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander
  • Pekka Kosunen

Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa kirjoitetusta ongelmasta geometrisen kuvion ja merkitä siinä olevat tunnetut ja tuntemattomat suureet. Opiskelija osaa geometrian peruslainalaisuudet ja keskeisimmät geometrian laskulait. Opiskelija hallitsee vektorilaskennan perusteet. Opiskelija osaa käyttää matemaattisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää oman alan sovelluksissa.

Sisältö

- Trigonometriset funktiot
- Sini- ja kosinilause
- Vektorilaskennan perusteet
- Vektoripistetulo ja vektoriristitulo
- Vektoreiden ja voiman käsitteen yhdistäminen

Aika ja paikka

Ensimmäisen opiskeluvuoden syksy: 22.8.-16.12.2022

Oppimateriaalit

• Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, ISBN 978-951-37-6352-7, Edita.
• Opettajan jakama materiaali (Moodle).

Opetusmenetelmät

• Geometrian ja ennen kaikkea vektorilaskennan käyttäminen ammattiopintojen sovelluksissa.
• Luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua
• Opinnon aikana tehdään myös 2 välikoetta ja yksi etätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan tunneilla etenemisen mukaan. Loppukoe joulukuussa 2022 työjärjestyksen mukaisesti. Samalla sisällöllä kokeen voi uusia kaksi kertaa 31.5.2023 asti. Uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tätä opintoa ei voi suorittaa EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös loppukokeella joulukuussa 2022.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Luentoja ja harjoituksia 36 tuntia
• Itseopiskelua 42 tuntia
• Yhteensä 78 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu loppukokeeseen, harjoitustehtäviin ja laskuharjoituksiin. Jos pistemääräsi on
• alle 35 % maksimipistemäärästä: arvosana 0,
• 35 % - 47 % maksimista: arvosana 1,
• 48 % - 59 % maksimista: arvosana 2,
• 60 % - 72 % maksimista: arvosana 3,
• 73 % - 85 % maksimista: arvosana 4 ja
• 86 % tai yli maksimista: arvosana 5.
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan myös hyväksytty etätehtävä. Etätehtävä palautettava viimeistään 16.12.2022.

Hylätty (0)

Opintojakson tyydyttävän osaamisen kriteerit ovat jääneet saavuttamatta, jolloin käsitteissä ja perustiedoissa on puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

• Osaat käyttää keskeisiä/yksittäisiä geometrian käsitteitä sekä osoitat hallitsevasi osaamisalueen perustiedot.
• Osaat toimia yksinkertaisia geometrian ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toimintasi voi olla hapuilevaa.
• Osaat toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista geometrian perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

• Osaat käyttää johdonmukaisesti geometrian käsitteitä sekä osoitat hallitsevasi osaamisalueen perustiedot.
• Osaat valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia geometrian ongelmia.
• Osaat ratkaista geometrian perustehtäviä ja osaat arvioida omaa osaamistasi.
• Osaat soveltaa osaamistasi perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

• Osaat käyttää geometrian termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
• Osaat mallintaa yksinkertaisia geometrian ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.
• Osaat soveltaa geometrian osaamistasi erilaisissa tehtävissä ja soveltaa niitä oman ammattialasi tehtävissä.