Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (2 op)

Toteutuksen tunnus: IK10001-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jukka Tulonen

Vastuuopettaja

Jukka Tulonen

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ammatillinen kasvu 1 -osaopintojaksolla (2 op) opiskelija oppii käyttämään ammattikorkeakoulun tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä. Osaopintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman koulutuksensa opetussuunnitelman ja toimintatavat, tuntee oman koulutuksena ohjauksen toimijat ja osaa hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä. Opiskelija tuntee opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut, ryhmäytyy opiskelijayhteisöön ja edistää omalta osaltaan hyvää opiskeluilmapiiriä. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa toimia korkeakouluopiskelijana, tuntee Karelia ammattikorkeakoulun tutkintosäännön, tuntee aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt, hahmottaa henkilökohtaisen opintosuunnittelun prosessin ja osaa päivittää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS), oppii arvioimaan omaa osaamistaan ja ammatillista kehittymistään sekä tuntee kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä.

Sisältö

- Opetus- ja toteutussuunnitelmaan sekä työjärjestyksiin ja opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
- Opiskelu ammattikorkeakoulussa, opiskelu ryhmissä, paritöinä ja projekteissa
- Tietoverkkojen käyttö, tiedonhankinta, Karelia.fi, PAKKI, PEPPI -järjestelmä, MoodleRooms ja Outlook -sähköposti
- Opintojen ohjaus, opintokuraattori, terveydenhuolto, opintososiaaliset edut, seurakunta, kielipalvelut, kirjasto ja tietopalvelut, kv-palvelut ja opiskelijayhdistys POKA
- Tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
- Työelämän käytäntöihin ja pelisääntöihin tutustuminen (työelämäinfot ja/tai -vierailut)
- Yhteisöllisyys ja välittäminen, VIP-opiskelija toiminnan esittely ja VIP-valinnat
- Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja kehityskeskustelu

Arviointiasteikko

H-5