Siirry suoraan sisältöön

Pientalojen lämmitysenergia ja -kustannukset (3 op)

Toteutuksen tunnus: IE10081-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 30.07.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Seppo Kainulainen

Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija tietää omakotitalon ym. pienkiinteistön lämmitysenergian tarpeen ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija ymmärtää miten pientalojen lämmitysenergian ja -tehontarve lasketaan. Opiskelija tunnistaa erilaisten energiasaneerausten vaikutukset energiatehokkuuteen ja pienkiinteistöjen lämmityskustannuksiin. Tavoitteena on, että opiskelija tietää eri lämmitysjärjestelmien vaikutukset ostoenergian määrään sekä osaa laskea pientalojen lämmitysjärjestelmän vaihdon taloudellisen kannattavuuden. Opintojakson pääpaino on oppia laskelmiin perustuen ymmärtämään kiinteistöjen lämpöenergian kulutus ja siihen vaikuttavat tekijät.

Sisältö

- kiinteistön lämmitysenergian ja -tehontarve
- lämpimän käyttöveden tuotannon energiantarve
- pientalon energiasaneerauksen energia- ja kustannusvaikutus
- lämpöpumppujen merkitys lämmityskustannuksiin
- lämmitysjärjestelmän vaihdon taloudellinen tarkastelu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä nonstop-verkkototeutuksena, jonka opiskelija voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat materiaalit ovat opintojakson verkkoalustalla, tai ne löytyvät avoimena verkosta.

Opetusmenetelmät

Opiskelija perehtyy Moodle-oppimisympäristössä oleviin aineistoihin ja ohjeisiin, sekä suorittaa vaaditut tehtävät. Tehtävissä tarkastellaan pientalojen lämmitysenergiaa ja -kustannuksia. Moodle-oppimisympäristöön tuotetut aineistot ja opetusvideot tukevat vaadittavien laskentatehtävien toteutusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu kaikille pienkiinteistöjen lämmitysenergiasta ja sen kustannuksista kiinnostuneille. Tehtävistä suoriutuminen edellyttää normaaleja perustietoja ja -taitoja matematiikasta ja fysiikasta, sekä valmiuksia Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmiston käyttöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin ja niistä tuleviin pisteisiin. Opintojakson hyväksytyn raja on 49 % tehtäväpisteistä. Opintojaksolla ei ole tenttiä.