Siirry suoraan sisältöön

Näkökulmia biotalouteen (2 op)

Toteutuksen tunnus: IE10079-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.06.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 200

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Tommi Kukkonen

Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija tietää/osaa
- tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
- biotalouden globaalin merkityksen maapallolle
- Suomen biotalousstrategian
- biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
- pohtia omaa biotalousosaamistaan ja sen mahdollisia täydentämistarpeita

Sisältö

Keskeinen sisältö:

1.Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit:
Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous
Biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla:
metsäbiotalous, agrobiotalous, energia, tuotantoympäristöteknologia, kemia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu

2. Keskeiset biotalouden strategiat: Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet

3. Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Aika ja paikka

Itsenäinen verkko-opiskelu 54 h.

Oppimateriaalit

Kaikki opiskeltava materiaali on Moodlessa, mm. biotalous.fi-sivusto. Osa aineistosta on lisämateriaalia, johon voi halutessaa perehtyä opintojaksolla vaadittavan aiheiston lisäksi.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodlessa: opiskeltavat materiaalit, kirjalliset ohjeet, tehtävät, tehtävien palautukset ja palautteet opiskelijoille Moodlessa.

Tehtävät: esittäytyminen, keskustelualueella keskustelu, pohdintatehtäviä, monivalintatehtävä, oman osaamisen arviointi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen ajankäyttö keskimäärin 54 tuntia, joka voi jakautua näin:
Johdanto, 6 h
Keskeiset määritelmät ja toimialat, 15 h
Suomen biotalousstrategia, 8 h
Tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet, 13 h
Minä biotalousosaajana, 12 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksyttävästi Moodlen palautuskansioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Virtuaalitoteutus, opiskelija opiskelee täysin omaan tahtiin oman aikataulunsa mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodleen palautetut tehtävät arvioidaan (hyväksytty, täydennettävä, hylätty) ja niistä annetaan palautetta.