Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalous.nyt (3 op)

Toteutuksen tunnus: IE10077-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.06.2024

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 150

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Tommi Kukkonen

Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 70. Avoin AMK: 70.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Tavoitteena on:
- selvittää, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärtää sen perusperiaatteet
- ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia
- tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää
- luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi

Sisältö

Keskeinen sisältö:
- kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet

Aihealueet, joita kurssilla käsitellään:
- kestävä ruokajärjestelmä
- metsäperäiset kierrot
- tekniset kierrot
- liikkuminen ja logistiikka

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodlessa. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät omaan tahtiin.
Kolmen opintopisteen suorituksessa sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta syys- ja kevätlukukaudella.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodlessa. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät omaan tahtiin.
Kolmen opintopisteen suorituksessa sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta syys- ja kevätlukukaudella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty