Siirry suoraan sisältöön

Kotitalouden energiansäästötoimet (2 op)

Toteutuksen tunnus: IE10073-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Seppo Kainulainen

Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät

 • KAKK24KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähkölämmitteisen kotitalouden energian käytön kulutuskohteittain. Opintojakson sisältö ja tehtävät rakentuvat omakotitalon ym. pientalon energiansäästöön vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa laskea erilaisten energiansäästötoimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen, erityisesti sähkölämmitteisen kiinteistön osalta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan opintojaksolla käsiteltäviä lämmön- ja sähkönsäästöratkaisuja, ja niiden kautta saavutettuja konkreettisia kustannussäästöjä omassa taloudessaan. Opintojaksolla käsiteltävät energiansäästötoimenpiteet ovat monen kotitalouden saavutettavissa jo lyhyellä aikavälillä.

Sisältö

- energiankulutus kotitaloudessa
- energian säästökohteet pientalossa
- energian säästötoimenpiteet
- energiankäytön kustannustarkastelu
- energian säästötoimien vaikutukset hiilidioksidipäästöihin

Aika ja paikka

Itsenäinen nonstop-verkkototeutus, jonka voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki tarvittavat materiaalit ovat opintojakson verkkoalustalla, tai ne löytyvät avoimena verkosta.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus perustuu kotitalouden energiankäytön ja -kustannusten säästöön liittyvien laskentatehtävien suorittamiseen.

Tehtävien aiheet:
1. Kodinkoneiden energiankulutus
2. Sähkökiukaan energiankulutus ja kustannukset
3. Valaistuksen energiankulutus ja kustannukset
4. Suihkuveden lämmitysenergia ja kustannukset
5. Pörssisähkön hinnan vaihteluiden hyödyntäminen sähkön käytössä
6. Huonelämpötilan laskun vaikutuksen lämmitysenergiaan ja -kustannuksiin
7. Polttopuun käytön kannattavuus
8. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso soveltuu kaikille oman kotitalouden energiankulutukseen vaikuttamisesta kiinnostuneille. Valmiudet Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmiston käyttöön ovat eduksi opintojakson tehtävien suorittamisessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu arvioitaviin oppimistehtäviin ja niistä tuleviin pisteisiin. Opintojakson hyväksytyn raja on 49 % tehtäväpisteistä. Opintojaksolla ei ole tenttiä.