Siirry suoraan sisältöön

Kotitalouden energiansäästötoimet (2 op)

Toteutuksen tunnus: IE10073-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Seppo Kainulainen

Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähkölämmitteisen kotitalouden energian käytön kulutuskohteittain. Opintojakson sisältö ja tehtävät rakentuvat omakotitalon ym. pientalon energiansäästöön vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa laskea erilaisten energiansäästötoimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen, erityisesti sähkölämmitteisen kiinteistön osalta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan opintojaksolla käsiteltäviä lämmön- ja sähkönsäästöratkaisuja, ja niiden kautta saavutettuja konkreettisia kustannussäästöjä omassa taloudessaan. Opintojaksolla käsiteltävät energiansäästötoimenpiteet ovat monen kotitalouden saavutettavissa jo lyhyellä aikavälillä.

Sisältö

- energiankulutus kotitaloudessa
- energian säästökohteet pientalossa
- energian säästötoimenpiteet
- energiankäytön kustannustarkastelu
- energian säästötoimien vaikutukset hiilidioksidipäästöihin

Opetusmenetelmät

Toteutus
• itsenäinen nonstop-verkkototeutus, jonka voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti
• opintojakson toteutus perustuu energiankäytön ja kustannusten säästöön liittyviin laskentatehtävien suorittamiseen teemakohtaisesti


Tehtävien aiheet:
1. Kodinkoneiden energiankulutus
2. Sähkökiukaan energiankulutus ja kustannukset
3. Valaistuksen energiankulutus ja kustannukset
4. Suihkuveden lämmitysenergia ja kustannukset
5. Pörssisähkön hinnan vaihteluiden hyödyntäminen sähkön käytössä
6. Huonelämpötilan laskun vaikutuksen lämmitysenergiaan ja -kustannuksiin
7. Polttopuun käytön kannattavuus
8. Energiankäytön hiilidioksidipäästöt

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytykset opintojakson suorittamiselle
- kiinnostus oman talouden energiankulutukseen vaikuttamiseen
- valmiudet Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmiston käyttöön

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty